Pozvánka na tretí z cyklu seminárov „Smart región východné Slovensko“

Ivana Kukanová
26. 01. 2018V poradí tretí z cyklu seminárov, na tému Smart región východné Slovensko (SRVS), ktorý organizuje Východoslovenská investičná agentúra (VIA) v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom (KSK) a Prešovským samosprávnym krajom (PSK), bude na tému financie a ekonomika.  Zameriame sa na informácie o financovaní projektov Smart city (SC) a Smart region (SR) z prostriedkov európskej únie (EU) ale aj národných zdrojov. Získavanie financií, je pre subjekty, ktoré sa rozhodnú realizovať projekty v danej oblasti, jednou z najdôležitejších ale aj najzložitejších úloh. Seminár bude prezentovať nie len teoretickú časť možností financovania, ale aj konkrétne príklady z miest a regiónov, ktoré si úspešne zabezpečili financovanie a realizovali projekty v oblasti SC a SR. Podrobný program seminára nájdete tu. Podujatie je organizované najmä pre vedenie a odborných pracovníkov samospráv jednotlivých krajov, miest a obcí, pre vedecko–výskumné a vzdelávacie inštitúcie a podnikateľské subjekty, pôsobiace v danej oblasti.
POZVÁNKA
si Vás dovoľujú pozvať na tretí z cyklu seminárov „Smart región východné Slovensko“,
ktorý sa uskutoční
09.02.2018 v Prešove o 8:30 hod.
(Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu, Aula č. 120, Konštantínova 16, 080 01 Prešov)
FINANCIE A EKONOMIKA Témy:
Financovanie projektov Smart city a Smart región zo zdrojov EU
Skúsenosti s financovaním koncepcie „Chytřejší Moravskoslezský kraj“
Národné zdroje podpory projektov SC a SR
SMART REGION VÝCHODNÉ SLOVENSKO
Podujatie je organizované pre vedenie a odborných pracovníkov samospráv jednotlivých krajov, miest a obcí, pre vedecko–výskumné a vzdelávacie inštitúcie a podnikateľské subjekty, pôsobiace v danej oblasti. Seminár bude prezentovať nie len teoretickú časť možností, ktoré ponúkajú moderné systémy riadenia a komunikácie v doprave, ale aj ich praktické využitie v konkrétnych realizovaných projektoch.
PRIHLÁSIŤ SA NA SEMINÁR
Bližšie informácie na www.agenturavia.sk mediálny partner

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek