Pozvánka na Národné Fórum PV GRID 27.6.2013 v BratislavePozvánka na Národné Fórum PV GRID 27.6.2013 v Bratislave

SAPI
18. 06. 2013Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) - člen konzorcia európskeho projektu PV GRID Vás dňa 27.6. 2013 pozýva do Bratislavy na Národné fórum PV GRID so zahraničnými hosťami venované diskusii o bariérach v širšom pripájaní fotovoltických zdrojov elektrickej energie do distribučnej sústavy. Projekt je financovaný z programu Intelligent Energy Europe a jeho hlavným koordinátorom je nemecká asociácia BSW Solar a trvá 2,5 roka. Inštalovaný výkon fotovoltických elektrární na Slovensku dosahuje cca 550 MWp. Fotovoltika sa stáva veľmi dôležitým hráčom v energetickom mixe Slovenska - a to zrejme čaká aj ďalšie OZE. Je preto veľmi dôležité začať spoločný dialóg a hľadať spoločné riešenia pre energetiku Slovenska. Od mája 2012 naše konzorcium mapovalo administratívno-legislatívne prostredie a technické podmienky pre pripájanie fotovoltických zdrojov energie v 12 krajinách EÚ. Identifikovali a ohodnotili sme jednotlivé bariéry. Riešenie však môžeme nájsť len spoločne, a preto Vám ich chceme predstaviť a spoločne prediskutovať možnosti riešenia týchto procesov. Naše pozvanie prijali aj nemeckí odborníci na solárnu energetiku. Efektívne a dostupné využívanie obnoviteľných zdrojov by malo byť proritou nás všetkých. Podujatie sa uskutoční: 27. júna 2013 od 9:00 do 14:00 v kongresovej sále Technopolu Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava Účasť na podujatí je pre pozvaných bezplatná. Kapacita sály je obmedzená, rezervujte si miesto  teraz na tomto linku, najneskôr do 24. 6. 2013.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek