NENÁPADNÁ REVOLÚCIA V ENERGETIKE V čom je hrozba pozmeňovacieho návrhu k novele zákona o energetike?

Ivana Kukanová
15. 05. 2018Poslanec SMERu-SD, Martin Nemky, ktorý sa podľa dostupných zdrojov nikdy nezaoberal energetikou, vo štvrtok, 10. mája 2018, na poslednú chvíľu predložil pozmeňujúci návrh k novele zákona o energetike, vyhovujúci zrejme jedine veľkým distribučným spoločnostiam, ktoré podľa Ústavného súdu a rozhodnutí Okresných súdov už piaty rok vyberajú nezákonný poplatok. Cieľom pozmeňovacieho návrhu je donútiť výrobcov elektriny platiť distribučným spoločnostiam neústavnú platbu, tzv G-komponent. Ročne ide o sumu približne 30 miliónov EUR. Ústavný súd v júni 2016 rozhodol, že G-komponent je neústavný a zrušil tie ustanovenia vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktoré ho zaviedli. Protiprávnosť G-komponentu potvrdilo viac ako 15 súdnych rozhodnutí na okresných súdoch v Žiline a Košiciach. Predložený pozmeňovací návrh núti výrobcov uzavrieť zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny a tým platiť poplatok, o ktorom Ústavný súd povedal, že je protiústavný.  Výrobca, ktorý nemá uzavretú takúto zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, môže byť hocikedy odpojený a opakovane pokutovaný až do sumy 30 000 EUR. Takúto zmluvu drvivá väčšina výrobcov elektriny nemá a nikdy ju ani nepotrebovala. A preto ich všetkých môže distribučná spoločnosť odpojiť. A to nielen veľkých výrobcov elektriny, ktorí sú pre našu ekonomiku kľúčoví, ale aj bežných ľudí, ktorí majú na strechách solárne panely. Za najväčšie riziko tohto návrhu považujeme aj to, že ten, kto túto úpravu vymyslel, si zrejme nespomenul na tisícky prevádzkovateľov FV v rámci programu Zelená domácnostiam. Neoprávnená dodávka sa podľa tejto definície vzťahuje na nich.  A tak nielen, že štát opäť výrobcov zelenej elektriny nalákal na využitie poukážky, domácnosti svoje prebytky zadarmo dodávajú do siete - ten istý štát chce, aby za elektrinu, ktorú dodávajú zadarmo ešte platili neústavný a nelegálny poplatok, podpisovali nezmyselnú zmluvu - a prípadne boli pokutovaní. Je povážlivé uvažovanie tvorcu tejto definície neoprávnenej dodávky do siete - nič za to nechcete, dodávate len minimálne prebytky - a ešte dostanete pokutu. Prípadne vás odpoja. Je toto naozaj motivácia na využívanie obnoviteľných zdrojov? Aké nebezpečné dopady môže mať pozmeňovací návrh? Čo konkrétne hovorí pozmeňovací návrh? Pozmeňovací návrh zavádza inštitút „neoprávneného dodávania elektriny“ - neoprávnené dodávanie elektriny je aj dodávanie elektriny do distribučnej sústavy bez uzatvorenej zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. V prípade neoprávneného dodávania elektriny: Preto sme urýchlene zo štvrtkového večera do piatkového rána vypracovali podklady a usporiadali tlačový brífing pred budovou NRSR - spolu so zástupcami výrobcov elektriny z malých vodných elektrární. Po tlačovom brífingu 11. 5. 2018 poslanec návrh stiahol Asi o 10 minút po skončení brífingu sme dostali informáciu, že tento pozmeňujúci návrh NEBUDE PREDLOŽENÝ. S predkladateľom, p. poslancom Nemkym, sa uskutoční v priebehu tohto týždňa stretnutie. Stretnutia by sa okrem SAPI mali zúčastniť aj zástupcovia MVE, či advokátskej kancelárie Poláček & Partners. Výzva pre všetkých Prosím informujte o tejto situácii koho môžete. Sledujte pozorne správy od nás, zatiaľ je tento návrh stiahnutý, avšak dnes do MPK prišla novela zákona č. 309/2009, ktorá primárne mala bod neoprávnená dodávka zaradený. Ak máte akékoľvek postrehy, prosím, ozvite sa nám. Doplnenie - 16.5.2018
Dňa 16. mája sa uskutočnilo stretnutie SAPI, Poláček&Partners a p. poslanca Nemkyho (SMER  -SD).
Prešli sme si spoločne argumentáciu a na základe jeho vlastného vyjadrenia tento pozmeňujúci návrh definitívne nebude predkladať.
Je však súčasťou návrhu zmeny legislatívy v oblasti OZE (zákon č. 309/2009)
Chceme vyvinúť snahu o odbornú diskusiu a začať hľadať riešenie tejto situácie. Je na mieste prísť  so skutočne systémovým návrhom, ktorý nebude preferovať len určitú skupinu energetických spoločností na trhu, bez riešenia dopadov na iné.
Články:
https://www.energie-portal.sk/Dokument/sapi-v-slovenskej-energetike-hrozi-nenapadna-revolucia-104400.aspx
http://energia.sk/spravodajstvo/uvod/sapi-pozmenujuci-navrh-k-novele-zakona-o-energetike-moze-sposobit-chaos/26082/
https://venergetike.sk/vladny-poslanec-sa-vraj-pokusa-zlegalizovat-g-komponent/

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek