Návrh zákona o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí

Pavel Šimon
08. 09. 2014Na portáli právnych predpisov pribudol "Návrh zákona o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov" - lt.justice.gov.sk. Samotný zákon ako taký je celkom v poriadku, teda aspoň pre nezasvätených ako sme my. Čo mi však na návrhu zákona vadí je maximálna výška zodpovednosti za škodu.Ide o § 5 "Limity zodpovednosti prevádzkovateľa" - odsek (1) uvádza: Prevádzkovateľ zodpovedá v etape uvádzania do prevádzky a v etape prevádzky každého jadrového zariadenia

a) s jadrovým reaktorom alebo jadrovými reaktormi, slúžiacich na energetické účely najviac v rozsahu 300 000 000 eur za každú jadrovú udalosť, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda,...

A práve tu sa mi nepozdáva výška maximálnej zodpovednosti. 300 miliónov € sa môže javiť ako dosť vysoká suma. Ale Černobyľ aj Fukušima bola iba jedna "jadrová udalosť". A škody pri obidvoch katastrofách boli značne vyššie ako 300 M€. Samozrejme, že je málo pravdepodobné očakávať taký rozsah jadrovej udalosti, ale zákon musí byť pripravený aj na túto veľmi (veľmi, veľmi) veľkú nepríjemnosť. A v tom prípade 300 mil. € je smiešne. Len si predstavte, že taká katastrofa sa môže dotknúť všetkých obyvateľov Slovenska a odškodné by v tom prípade bolo necelých 60 € na osobu.

Čo s tým?

Navrhujem aby SAPI dala závažnú pripomienku k tomuto zákonu, kde by sme navrhli aby boli aspoň dve kategórie "jadrovej udalosti" - nepríjemná (nechce sa mi napísať "normálna") a veľmi veľká. Tá nepríjemná by mohla mať odškodnenie tých navrhovaných 300 M€, a veľmi veľká aspoň 1 G€ (1 miliarda €). Pripomienkové konanie končí 18. 9. 2014, tak vás členov, ale aj ostatných (nečlenov) čo si to prečítate požiadam o vyjadrenie, či to vidíme správne.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek