Nasledujúci termín školenia "Inštalátor OZE"Next date of training "Renewable Energy Installers"

Pavel Šimon
10. 09. 2014Termín nasledujúceho školenia bol stanovený nasledovne:  15. – 17. 10. 2014 Kombinovaný modul FV + FT Školenie bude kombinované a budeme vzdelávať záujemcov z oblasti fotovoltiky a aj z oblasti termiky.   Začínať budeme termickými systémami a postupne prejdeme k fotovoltike: 15. 10. 2014 – Modul “Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov” 16. 10. 2014 – Modul “Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov” + Modul “Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov” 17.10. 2014 – Modul “Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov” Formulár na predbežné prihlásenie nájdete tu.   V prípade otázok sa obráťte na garantov vzdelávacieho programu: Pavel Šimon, Pavel.Simon@sapi.sk, tel. 0917 714 678 Alfréd Gottas, Gottas@thermosolar.sk, tel. 0908 903 184 Školenie bude prebiehať v priestoroch spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom, Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom. Ďalšie termíny školení budú určené priebežne, predpokladom vypísania termínu je záväzná účasť minimálne 30 frekventantov. Ceny ostali nezmenené a naďalej platia nasledovné špeciálne uvádzacie ceny:

Typ školenia

Termín

Cena za školenie (s DPH)

Cena za školenie pre členov a partnerov SAPI, ČSSE a THERMO/SOLAR s.r.o. (s DPH)

Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov

16. – 17. 10. 2014

280,- €

240,- €

Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov

15. – 16. 10. 2014

280,- €

240,- €

Kombinovaná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov aj fotovoltických systémov

15. – 17. 10. 2014

390,- €

350,- €

Upozorňujeme, že ako zrejme jediný projekt v tejto oblasti sme Vám schopní poskytnúť možnosť vystavenia faktúry za školenie v režime platcu DPH.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek