Najväčšie sektorové organizácie v energetike sa spojili. Vyzvali vládu, aby prehodnotila podmienky pripájania nových OZE

SAPI
22. 04. 2022TLAČOVÁ SPRÁVA

22. apríl 2022

   

Najväčšie sektorové organizácie v energetike sa spojili

Vyzvali vládu, aby prehodnotila podmienky pripájania nových OZE

 

Odborné organizácie adresovali Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave a Ministerstvu hospodárstva SR výzvu na prehodnotenie podmienok pre pripájanie obnoviteľných zdrojov do elektrizačnej sústavy SR, ktorej súčasťou je šesť konkrétnych návrhov na zmenu podmienok za účelom urýchlenia rozvoja obnoviteľných zdrojov energie tak, aby Slovensko stihlo do roku 2030 splniť svoje záväzky voči Európskej únii.

 

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) a 7 ďalších najväčších sektorových organizácií adresovali Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave (SEPS) a Ministerstvu hospodárstva SR (MH SR) výzvu na prehodnotenie podmienok pre pripájanie obnoviteľných zdrojov do elektrizačnej sústavy SR. Ide vôbec o prvú iniciatívu, kde sa združili všetky sektory výroby a dodávky energie. „Bezprecedentné spojenie dodávateľov a výrobcov energie, ako aj teplárov a vodíkovej asociácie je jasným odkazom vláde, že slovenskú energetiku trápia rovnaké problémy. Výzva, pod ktorú sa podpísali najsilnejšie sektorové organizácie je jasný odkaz pre kompetentných, aby začali aktívnejšie hľadať riešenia,“ komentuje spoluautor výzvy a riaditeľ SAPI Ján Karaba.

 

V otvorenom liste signatári adresátov upozornili na skutočnosť, že limit pre pripájanie variabilných obnoviteľných zdrojov energie (fotovoltika a veterné elektrárne) vo výške 407 MW predstavuje len jednu tretinu z prírastku výkonu 1200 MW, ktorý sa má v SR vybudovať do roku 2030 podľa Integrovaného národného a klimatického plánu SR.

 

„Sme presvedčení, že po roku uvoľnenia „stop-stavu“ je žiadúce prehodnotiť podmienky a zbilancovať dosiahnutý pokrok v budovaní nových kapacít. Ak dôvodom pre nezvyšujúcu sa kapacitu je nedostatočná flexibilita sústavy, vyzývame MH SR a SEPS na urýchlené prijatie opatrení potrebných pre kvantifikáciu potreby novej flexibility, verejné deklarovanie tejto potreby a verejnú diskusiu s potenciálnymi investormi do OZE a akumulačných zariadení ale aj poskytovateľmi podporných služieb,“ uvádzajú v liste signatári a zdôrazňujú, že zo strany investorov je obrovský záujem o výstavbu veterných a fotovoltických elektrární, ako aj akumulačných zariadení.

 

Predstavili konkrétne návrhy opatrení

Asociácie vo výzve uviedli aj šesť konkrétnych návrhov na zmenu podmienok, ktoré by mali viesť k zdravšiemu legislatívnemu aj ekonomickému prostrediu. „Oceňujeme snahy ministerstva hospodárstva podporiť rozvoj nových kapacít úpravou legislatívy okolo lokálneho zdroja, no existujú aj ďalšie bariéry, na ktoré nesmú kompetentní zabúdať. Ministerstvu a SEPS-u sme dnes predstavili konkrétne návrhy, ktoré uľahčia rozvoj slnečných a veterných elektrární, ale aj batériových úložísk a umožnia Slovensku splniť ciele v oblasti elektroenergetiky do roku 2030. Sme zároveň pripravení diskutovať na odbornej úrovni o technických a obchodných riešeniach pre zlepšenie pripájania obnoviteľných zdrojov do elektrizačnej sústavy SR, ako aj o možnostiach budúceho rozvoja samotnej sústavy,“ sumarizuje Ján Karaba.

  

 

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

 

Komentáre

Súvisiace

Slovensko podpísalo memorandum s japonským výrobcom fotovoltických panelov

Počas pracovnej cesty ministerky hospodárstva SR Denisy Sakovej prišlo i na tému fotovoltiky a jej rozvoja. Pani ministerka totiž podpísala memorandum o porozumení s japonským výrobcom solárnych panelov, spoločnosťou Sekisui Chemical.

14. 02. 2024VIAC

 

MH SR by malo prehodnotiť klimatické ciele v NECP

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) vyzýva Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR), aby prehodnotilo klimatické ciele stanovené v Národnom energetickom a klimatickom pláne. Plánovaný podiel OZE na domácej spotrebe energie vo výške 23% je podľa asociácie málo ambiciózny, keďže Slovensko má ďaleko vyšší potenciál.

13. 02. 2024VIAC

 

Dôležitá diskusia o budúcnosti slovenskej energetiky

EURACTIV začiatkom týždňa organizoval ďalšiu zaujímavú diskusiu, tentokrát na tému bariér pri zavádzaní zelených zdrojov na Slovensku. Verejnosť, samosprávy aj firmy vnímajú obnoviteľné zdroje ako cestu k energetickej sebestačnosti a nižším cenám energií, no rozvoj OZE brzdia napríklad regulačné prekážky, nedostatok flexibility sústavy, pomalá digitalizácia a bariéry zdieľania energie.

28. 06. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek