"Krok 35 zo 112" - podpis Operačného programu Kvalita životného prostredia

Pavel Šimon
31. 10. 2014Neuveriteľné sa stalo skutočným a v predposledný deň oficiálnej služby súčasných eurokomisárov nám Euro Komisia schválila Operačný program Kvalita životného prostredia - viď stránka operačných programov: www.opzp.sk/europska-komisia-schvalila-operacny-program-kvalita-zivotneho-prostredia Aby som vysvetlil názov článku: je to odhad ktorý krok z celkové počtu krokov bol vykonaný, aby občania mohli reálne čerpať inštalačnú podporu EU na inštaláciu Malého zdroja podľa § 4a zákona o podpore OZE. Dôsledok je ten, že ešte netreba ani vyberať "šampanské" z chladničky, ani ešte netreba začať umývať poháre z oslavy minulého kroku - podpisu partnerskej dohody. Pozitívne je, že teraz už môžu zodpovedné organizácie (v prípade Malých zdrojov je to SIEA) začať dokončovať konkrétne pravidlá, rámcové dokumenty, výzvy a ďalšie potrebné akcie. A dakedy v počiatku budúceho roku (január až máj - náš odhad) by mohlo dôjsť na prvému čerpaniu.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek