Kauzu G-komponentu ukončil definitívne až Okresný súd v Žiline

Juraj Vedej

SAPI
02. 06. 2017V piatok, 22. júna 2017 padlo prvé rozhodnutie v jednej z najväčších káuz v slovenskej elektroenergetike, ktorá sa ťahala už od roku 2014. Okresný súd v Žiline rozhodol, že distribučná spoločnosť je povinná vrátiť výrobcovi elektriny zo slnečnej energie platby za prístup do distribučnej sústavy, ktoré od neho niekoľko rokov protiprávne vyberala.

Ústavný súd rozhodol o protiústavnosti G-komponentu na verejnom zasadnutí približne pred rokom, dňa 22.6.2016 v jednom z najväčších elektroenergetických sporov na Slovensku. Distribučné spoločnosti však naďalej tento protiústavný poplatok výrobcom, s ktorými nemajú uzatvorenú zmluvu o prístupe, fakturujú a to aj po tom, ako doručením písomného rozhodnutia dňa 28.9.2016 stratili akýkoľvek argument pre takéto konanie. Problém uzavrel až dnes, 2. júna 2017, po takmer roku od rozsudku Ústavného súdu, Okresný súd v Žiline. Ten rozhodol, že SSE-D je povinná vrátiť výrobcovi elektriny zo slnečnej energie platby za prístup do distribučnej sústavy, ktoré od neho niekoľko rokov protiprávne vyberala.

Viaceré zainteresované organizácie na čele so Slovenskou asociáciou fotvoltiky a OZE výrobcov elektriny nabádali, aby sa domáhali spätného vrátenia už uhradeného protiústavného poplatku v súdnych sporoch. Distribučné spoločnosti, ktoré naďalej tento poplatok výrobcom fakturovali, sa aj týmto svojím konaním dostali do rozporu s rozhodnutím Ústavného súdu, čoho dôsledkom boli ďalšie žaloby. Dnes súd vyhovel prvej z mnohých žalôb a stanovil pomyselný precedens aj pre ďalšie spory v tejto kauze. „Distribučná spoločnosť musí výrobcovi elektriny vrátiť už uhradené platby, ktoré od neho protiprávne požadovala niekoľko rokov. Voči rozhodnutiu sa distribučná spoločnosť môže odvolať na krajský súd. Jasné, presvedčivé a odborné odôvodnenie rozhodnutia však dáva silnú nádej, že Krajský súd v Žiline nebude mať dôvod korigovať závery okresného súdu,“ povedal v oficiálnom stanovisku advokát Pavol Poláček, ktorý navrhovateľa na súde zastupoval.

Rozhodnutie Okresného súdu víta aj SAPI, ktoré sa v ústavnom spore týkajúcom sa G-komponentu výraznou mierou angažovalo a svojou húževnatou a odbornou prácou prispelo k jeho spravodlivému ukončeniu. „Dnešné rozhodnutie Okresného súdu v Žiline je jasný dôkaz, ako dôležité je spájať sa a organizovať. Keď sa spojí dostatočné množstvo malých výrobcov, vedia byť rovnocenným partnerom aj hráčom s dominantným postavením,“ konštatuje Veronika Galeková, riaditeľka SAPI. „Okresný súd dnes potvrdil, že žijeme v právnom štáte, v ktorom platia rovnaké povinnosti aj práva tak pre malých, ako aj pre veľkých hráčov,“ dodáva Veronika Galeková.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek