Energy Day Bratislava 2015

Pavel Šimon
15. 06. 2015„Energy Day Bratislava 2015“

Kedy: Streda, 24. jún 2015 Miesto konania: Bratislava, Primaciálny palác, Primaciálne námestie Bratislavský samosprávny kraj a Hlavné mesto SR Bratislava Vás pozýva na podujatie „Energy Day Bratislava 2015“, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie laickej a odbornej verejnosti o moţnostiach zvyšovania energetických úspor. Podujatie sa koná v rámci celoeurópskych iniciatív EK „Sustainable Energy Week 2015“ a „Dohovor primátorov a starostov“

Verejná časť Nádvorie Primaciálneho paláca, Bratislava

10:30 – 15:00 Prezentácie asociácií a agentúr pôsobiacich v oblasti energetiky

Sprievodné akcie, energetické poradenstvo, ukážka ostrovného FV systému, jazda na elektromobile a elektrobicykli

10:30 – 11:00 Tlačová konferencia

Odborná časť Miestnosť č. 5 – Justiho sieň, Primaciálny palác č. 1, Bratislava

10:30 – 11:00 Registrácia 11:00 – 11:15 Príhovor a oficiálne privítanie:

primátor Hl. mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal

predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo

11:15 – 15:00 Prezentácie a diskusia na témy v oblasti energetickej efektivity: V prestávke Občerstvenie 15:00 Záver podujatia Váš záujem o účasť na odbornej časti prosím prejavte mailom na Joana.Holcikova@region-bsk.sk do 18. 6. 2015. Žrebovanie výhercu ceny – zapožičanie elektromobilu Nissan Leaf od spoločnosti GreenWay Operator na 1 víkend Barbora Lukáčová, riaditeľka OSÚRaRP BSK, Miroslav Muška, energetik Hl.m. SR Bratislavy   ENERGY DAY PLAGAT-1

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek