Aktuálne informácie k projektu Zelená domácnostiam

Ivana Kukanová
27. 03. 2017Dobrý deň, dovoľujem si Vás upozorniť, že stránke projektu Zelená domácnostiam sme zverejnili dve správy o harmonograme plánovaných 10 kôl a aktualizácii sadzieb podpory a  zverejnené boli aj Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach účinné od 27.3.2015. Zmeny podmienok oproti prechádzajúcej verzii sú uvedené na rovnakej podstránke v Usmernení č. 5. http://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/v-zelenej-domacnostiam-siea-v-roku-2017-vyda-poukazky-v-hodnote-15-milionov-e/ http://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/vyska-sadzieb-podpory-v-projekte-zelena-domacnostiam-bola-aktualizovana/   Prajem príjemný víkend Mgr. Sylvia Pálková manažérka komunikácie Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27 827 99 Bratislava Tel.: +421 2 58 248 404, 0917 732 415 Fax: +421 2 5342 1019 E-mail: sylvia.palkova@siea.gov.sk www.siea.sk Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU Poradenské centrá: Bratislava - Trenčín - Banská Bystrica - Košice Bezplatná linka: 0800 199 399 www.zitenergiou.sk

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek