Stanovy SAPI

Aktuálne stanovy SAPI ku dňu 3.6.2016 boli schválené a registrované v registri všeobecnej vnútornej správy na MV SR.

Aktuálne platné stanovy ku dňu 3.6.2016 na stiahnutie vo formáte PDF: Stanovy SAPI 2016