Propagácia OZEJedným z dôležitých poslaní SAPI je aj propagácia OZE na Slovensku. Okrem pravidelných mesačných mediálnych výstupov organizujeme aj iné podujatia.

Európske Solárne Dni sú najväčšou osvetovou kampaňou zameranou na využívanie solárnej energie v Európe, ktorá v ostatných ročníkoch dokázala osloviť stovky tisíc ľudí vo viac ako 20-tich štátoch. SAPI na príprave podujatia na Slovensku pravidelne a dlhodobo spolupracuje s SK REA, výsledkom čoho bývajú pravidelne série tlačových správ a niekoľko dní trvajúce podujatie v centre Bratislavy.

Stretnutia výrobcov


Špecializované semináre pre výrobcov


Pracovné raňajky s novinármi


Tlačové konferencie


Prednášky pre deti


Iné

Pravidelný každoročný seminár špecializovaný na fotovoltiku a obnoviteľné zdroje energie na Slovensku. Prioritne sa venuje praktickým otázkam a súvisiacej legislatíve. Má už 7 ročnú tradíciu a stále publikum. Niekoľkokrát boli spíkrami aj zahraniční hostia. Pravidelne sa zúčastňujú predstavitelia štátnej správy, distribučných spoločností, či zástupcovia Európskej komisie alebo Európskeho parlamentu.

Malá výstava, ktorá sa snaží už 6 rokov prezentovať výrobcov a inštalatérov v oblasti fotovoltiky. SAPI, ako odborný garant tejto výstavy, zabezpečuje každoročne sprievodný program výstavy, kde vysvetľuje princípy fotovoltiky.

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek