Medzinárodné projektySlovensko a Rakúsko chceli, v rámci cezhraničnej spolupráce, posilňovať záujem občanov - spotrebiteľov, ale aj najmladšej generácie, o energiu a jej rozumné získavanie aj využívanie. Priekopnícky projekt s názvom EXREN mal inšpirovať inšpirovať a motivovať ich, aby sa pri výbere štúdia a svojho budúceho povolania rozhodli pre odvetvia spojené s obnoviteľnými zdrojmi energie.

„V súčasnom svete zohráva energia kľúčovú rolu. Vzhľadom na dochádzajúce zásoby fosílnych palív, ale aj nevyhnutnosť šetriť klímu a životné prostredie, človek získava a využíva energiu novými, čistejšími spôsobmi. Rovnako je, pre každého z nás, čoraz naliehavejšia otázka energetických úspor. Práve na tieto témy chce náš projekt EXREN orientovať pozornosť dospelých a mládeže,“ vysvetľuje Pavel Šimon, dnes už bývalý, zastupujúci riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI). Práve SAPI bola jedným z troch kľúčových partnerov v tomto projekte, spolu s Energetickým centrom Bratislava a spoločnosťou Energiepark Bruck/Leitha na rakúskej strane. Pôsobnosť projektu sa zameriava na územie Bratislavského kraja a na severnú a južnú časť okolia Viedne.

Táto spolupráca prebieha až dodnes - pravidelný letný tábor v Donau Auen, organizovaný už vo vlastnej réžii Energiepark Bruck/Leitha podporuje svojou účasťou a krátkou prezentáciou o fotovoltike SAPI dodnes.

PV GRID bol projekt financovaný Európskou komisiou, prostredníctvom programu Inteligentná energia pre Európu, prebiehajúciod mája 2012 do októbra 2014 . Cieľom bolo prispieť k prekonaniu byrokratických bariér, ktoré bránili rozsiahlej integrácii fotovoltickej (PV) energie do distribučných systémov v celej Európe. SAPI bolo súčasťou tohto projektu. O výsledkoch sme informovali na našich stránkach.

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek