Tábor Energy Busters pomôže deťom objaviť prírodu aj energiu

Tlačová správa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu

Deti, ktoré sa chcú orientovať na študijné odbory spojené s energetikou a ochranou životného prostredia, môžu získať cennú inšpiráciu na letnom tábore Energy Busters. Bude sa konať začiatkom júla neďaleko slovensko-rakúskych hraníc a predstavuje súčasť medzinárodného projektu EXREN. Deti od 13 do 15 rokov z Bratislavského kraja sa môžu ešte stále prihlásiť!

„Jedným z cieľov projektu je vytvárať širšie povedomie o obnoviteľných zdrojoch energie a zároveň hľadať užšie prepojenie medzi vedeckými poznatkami a ich uplatňovaním v praxi,“ hovorí Karol Galek zo spoločnosti Energiepark Bruck/Leitha, ktorá zastrešuje projekt na rakúskej strane. Slovenskými partnermi sú Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) a Energetické centrum Bratislava.

Projekt sa zameriava na územie Bratislavského kraja a na severnú i južnú časť okolia Viedne. Jeho poslaním je okrem iného hľadanie a spájanie potenciálnych cezhraničných partnerov v oblasti energetiky.

Organizátori však pamätajú aj na deti, ktoré sa práve rozhodujú o svojom budúcom povolaní. „Nepochybne by pre budúcich študentov mohli byť atraktívnou voľbou obnoviteľné zdroje energie, pretože sa v nich spája pozitívny vzťah k prírode s vývinom nových technológií a s uplatňovaním vedeckých poznatkov v praxi,“ tvrdí Karol Galek.

Preto sa účastníci projektu EXREN rozhodli usporiadať cez prázdniny letný tábor Energy Busters. Počas dvoch termínov – od 7. júla a potom od 11. augusta – strávi 30 slovenských a 30 rakúskych detí vo veku od 13 do 15 rokov zakaždým päť dní v malebných lužných lesoch rakúskeho národného parku Donau-Auen (www.donauauen.at).

Pobyt je bezplatný, účastníci zaplatia akurát 50 eur za materiálový poplatok za solárny varič, ktorý si potom budú môcť vziať domov. Účastníkov tábora v týchto dňoch vyberajú spomedzi žiakov 17 rakúskych a 26 slovenských škôl. A každé dieťa, ktoré sa prihlási, si môže so sebou vziať aj kamaráta.

Uchádzať sa o účasť v letnom tábore Energy Busters je viac než jednoduché: deťom od 13 do 15 rokov zo škôl Bratislavského kraja stačí vyplniť dotazník s desiatimi otázkami – ako napríklad, či viac elektriny spotrebuje notebook, mobilný telefón alebo fén. Kvízové otázky spolu s prihláškou môžete nájsť na stránke www.exren.eu/kviz. Viac o samotnom projekte EXREN nájdete na  www.exren.eu.

„Poslaním projektu EXREN je vytváranie partnerstiev. A je známe, že práve deti sú v tomto smere veľmi vynaliezavé – veríme teda, že si na tábore v malebných dunajských lužných lesoch nájdu kamarátov spoza hraníc a možno aj pozitívny vzťah ku svojmu budúcemu študijnému a profesnému odboru,“ dodáva Karol Galek.

Názov projektu EXREN predstavuje skrátenú formu anglického názvu „EXplore Renewable Energy“, čiže „Objavovanie obnoviteľných zdrojov energie“. Podporuje ho Európska únia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA – RAKÚSKO 2007-2013.

CtFEU Funds

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *