Strata podpory + prevzatie zodpovednosti za odchýlku + SSE-D a.s.

SSE-D a.s. začala výrobcom elektriny z OZE, ktorým odobrala podporu (náš názor – nelegálne) na rok 2015 zasielať listy ohľadom prevzatia zodpovednosti za odchýlku. V tejto súvislosti sa vyjadrujú, že výrobca, ktorému odobrali podporu výkupom elektriny na straty a doplatkom prišiel aj o podporu prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Dokonca sa vyhrážajú účtovaním zvýšených nákladov a oznámením na ÚRSO. Požadujú do 14 dní od doručenia listu oznámiť akým spôsobom má výrobca prevzatú zodpovednosť za odchýlku.

Vysvetlenie podpory

SSE-D argumentuje, že prevzatie zodpovednosti je na základe ich povinnosti zo zákona a na základe zmluvy. A to je práve vec v, ktorej nemajú pravdu:

– podľa zákona o podpore OZE v prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti si výrobca nemôže uplatniť podporu odberom elektriny za cenu elektriny na straty a doplatkom, podpora formou prevzatia zodpovednosti za odchýlku prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy týmto nie je dotknutá;

– právu výrobcu na podporu formou prevzatia zodpovednosti za odchýlku, zodpovedná povinnosť prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy prevziať zodpovednosť za odchýlku,

– v zmysle § 5 ods. 6 písm. a) Zákona o podpore OZE je možné spájať spájať podporu formou prevzatia zodpovednosti za odchýlku s uzatvorením zmluvy o dodávke elektriny iba v prípade ak takáto zmluva existuje. V prípade ak nedošlo k uzatvoreniu tejto zmluvy zo strany SSE-D, keď o jej uzavretie výrobca požiadal, máme za to že prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy je povinný prevziať zodpovednosť za odchýlku a ta týmto účelom predložiť výrobcovi iný návrh zmluvy.

Ako reagovať?

V každom prípade písomne, tak aby ste mali dôkaz. Bohužiaľ sa z normálnej komunikácie zmluvných partnerov stala papierová vojna.

V odpovedi treba:

 1. vyzvať SSE-D na dodržiavanie zákona vo význame, že sú povinný prevziať zodpovednosť za odchýlku podľa §3 ods. (1) písm. d) zákona 309/2009 Z.z. Toto právo vám nebolo odňaté, pozastavené a pod.
 2. vyzvať SSE-D aby vám navrhli legálny spôsob ako si naplnia svoju povinnosť podľa § 5 ods. (6) písm. a), nakoľko táto povinnosť SSE-D nebola zrušená.

Dodatok

I napriek tomu, že skutočnosti boli konzultované s našimi právnymi poradcami, je článok iba informatívny a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. SAPI nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo.

 

7 thoughts on “Strata podpory + prevzatie zodpovednosti za odchýlku + SSE-D a.s.

 1. Jedna vec je na tomto celom zle. Vsimnite si, aki sme vsetci p.srani. Namiesto toho, aby sme ich presvedcili, ze uz vazne nie su normalni, krcime sa a hladame, ze kde by nas este mohli nachytat. Viem, lahko sa to hovori, aj nam zobrali podporu a to mame vsetky doklady, ale prave preto uz tej ich arogantnosti mam plne zuby! Poslu zakaznikom list, kde ich vystrasia na smrt a ja nerobim nic ine, len ich ukludnem a cely den som na telefone. Uz vazne nevladzem, nech sa len skusi na mna niekto na SSE krivo pozriet a ked vybuchnem, tak si to za klobuk nedaju!!!

 2. a ešte + info – SEPS:

  V nadväznosti na Vašu otázku si Vám dovoľujem poslať odpoveď za našu spoločnosť:

  Vo všeobecnosti:

  Výrobca elektriny je povinný odovzdávať údaje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, v zmysle Zákona o energetike č.251/2012, par. 27, odst. 2, písm. f , potrebné na vypracovanie prípravy prevádzky ES SR v akejkoľvek etape (ročná, mesačná, týždenná, denná).
  Čo presne má výrobca elektriny poskytovať, upresňujú naše Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy, kde v Dokumente D, kap.3.2 sú pre jednotlivé etapy prípravy prevádzky upresnené požiadavky: v kap.3.2.1 – tabuľka D5 (ročná príprava) a kap.3.2.2 – tabuľka D6 (mesačná príprava) + je tam odkaz na vyplnenie prílohovej časti (Dokument E, príloha D8 a D10). Link http://www.sepsas.sk/seps/TechPod.asp?kod=281 .

  Konkrétne pre OZE, KVET:

  Prevádzkovateľ prenosovej sústavy neregistruje a nemá vedomosti o úplne každom zdroji – výrobcovi elektriny s výkonom okolo 1MW. Pre potreby registrovania nárastu inštalovaného výkonu OZE (ostatných typov rozptýlenej výroby, ktorý neposkytujú pre riadenie prenosovej sústavy podporné služby- voľný výkon v požadovanej kvalite a objeme) a odhadu výroby elektriny z týchto zdrojov, vychádza pre potreby predikcie výroby zo schválených rozhodnutí URSO žiadateľov o doplatok.

  Vzhľadom na povinnosti výrobcu elektriny podľa Zákona a povinnosti výrobcu elektriny podľa našich Technických podmienok, Dokumentu D, kapitola 3.2, ak sa takýto výrobca (väčšinou pod 1MW) ohlási/informuje, prípravu prevádzky od neho požadujeme, ale len do ročnej prípravy prevádzky.

  Zmyslom našich Technických podmienok nebolo žiadať prípravu prevádzky od každého, aj veľmi malého výrobcu elektriny (10kW – 1000kW), nakoľko v rámci ES SR tento výrobca predstavuje naozaj minimálny podiel výroby. V súčasnej dobe je v schvaľovacom procese aktualizácia našich Technických podmienok, kde sa okrem iných zmien bude upravovať aj znenie príslušnej kapitoly (D 3.2.1 a D 3.2.2), kde bude povinnosťou výrobcu elektriny podávať prípravu prevádzky len od určitej veľkosti inštalovaného výkonu. V návrhu sa pracuje s výkonom nad 5MW, resp. nad 10MW bez ohľadu na typ technológie (FVE, biomasa, bioplyn, TE, PPC, …). Tieto úpravy by mali byť schválené vedením našej spoločnosti do konca tohto roka, v účinnosti už od 1.1.2016. O zmenách v TP budeme informovať štandardným spôsobom – prostredníctvom našej web stránky, a každého menšieho výrobcu elektriny (najmä FVE), ktorý nám v minulosti poslal ročnú prípravu prevádzky, aj osobitne emailom.

  Pošlite teda vyplnenú prílohu D8. http://www.sepsas.sk/seps/Dokumenty/TechnickePodmienky/2014/11/28/TP_E_2014_tabulky.xls

  S priateľským pozdravom
  …………………………………

  • Toto je veľmi ošemetné vysvetlenie.
   Pokiaľ si tie podmienky prečítate, tak tam požadujú údaje od výrobcov, ALE PRIPOJENÝCH do SEPSu. Čo opakujem OZE a KVET nie je.
   Ak im pošlete údaje za rok – vlastne tým akceptujete ich vysvetlenie a potom ale musíte plniť ich prevádzkový poriadok dôsledne a teda zasielať vo všetkých intervaloch.
   A navyše to vysvetlenie vlastne hovorí: náš prevádzkový poriadok aj platí aj neplatí. Tak čo vlastne.
   Lebo ak raz prestaneme používať metriku „pripojený do PS“ tak sa to vzťahuje na všetkých výrobcov bez rozdielu výkonu a dokonca aj bez rozdielu miesta pripojenia – doslova teda aj na ostrovných výrobcov: kalkulačka s FV, FV záhradná lampička, alternátor v aute?

   • Ak je to reakcia v diskusii na SEPS: Z môjho pohľadu netreba SEPSu nič hlásiť, lebo nie ste pripojení do prenosovej sústavy (SEPS).
    Ak je to reakcia na článok a dostali ste od SSE-D list s oznámením: poslať im odpoveď, že odchýlku musia držať oni.

    • …ďakujem za Vašu odpoveď, lebo, ako píše pán Filip, aj ja som včera ťažko lapala po dychu…..len dúfam, že to bude v poriadku.

 3. Hej, hej, hej….
  pán Šimon má pravdu, len žiaľ zabudol niečo dodať!
  Ľudia, výrobcovia OZE – teraz prečítajte prevádzkové predpisy SSE-D no a teraz zbadáte jednu vec,
  dúfam, že SSE-D to nebude praktizovať: už nepamätám ako to bol presne, zase treba vyhľadať v prev. predpise SSE-D, ale viem že kto nemá vybavenú – zodpovednosť za odchýlku tak po 30.októbra 2015 musí hlásiť tieto 15 minútové hlásenie, viem každý teraz odpovedá na toto, že len výrobcovia budú musieť nad 1MWp, ale žiaľ SSE-D
  používa v prevádzkovom predpise slovo výrobcovia a nie výrobca nad 1 MWp a potom aj toto píše že kto to nebude vedieť, tak zase stratí podporu a rok 2016 🙁 Prosím overte to, nerád robím poplach ale žiaľ tak je napísané.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *