Rozvoj OZE

Stránka venovaná rozvoju OZE (a KVET) z pohľadu ako ho vníme v SAPI.

Obsah sa bude postupne rozširovať, a ako vyplýva z krátkeho popisu tak postupom času sa veci a aktivity presunú do minulosti. Pevne verím, že najmä tie negatívne tam skončia a už sa nebudú znovu objavovať.