Rozporové konanie k cenovému návrhu URSO

V pondelok 4.6.2012 sa zástupcovia SAPI stretnú s ǓRSO vo veci rozporového
konania k pripomienkam SAPI k vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví č. 225/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová
regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 438/2011 Z.z.
O výsledkoch konania Vás budeme informovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *