Voľné na stiahnutie

Stránka určená na stiahnutie voľných dokumentov s oblasti kde SAPI pôsobí.

1. Žiadosť o zaslanie zmlúv SSE-D a.s.

Pripravili sme v spolupráci s našim legislatívno-právnym partnerom (AK Semančín Poláček) krátku žiadosť, kde SSE-D a.s. môžte požiadať o zaslanie zmluvy o doplatku a zmluvy o výkupe elektriny na krytie strát na rok 2016: ZIADOST SSED_ZMLUVY_201015. V texte prosím vyplňte označené údaje a priložte kópie dokumentov podľa zoznamu na konci textu.

2. Formulár na decembrové hlásenie na MH SR pre výrobcov nad 100 kW:

form_vyrobaE (1).xls

3. ….