Malý zdroj s podporou EU

Úpravou zákona o podpore OZE sa od 1. 1. 2014 spustila kategória „Malý zdroj ako nepodnikanie„. Od počiatku sa ako jeden z hlavných dôvodov tejto kategórie udávala aj možnsoť čerpať inštalačnú podporu z EU. Po viac ako roku a pol sa konečne podarilo rozbehnúť program podpory “Zelená domácnostiam“. Za tento program má na starosti SIEA.

Vzniká množstvo otázok – kedy, koho, koľko a podobne. Tu sa skúsime na ne odpovedať Stránka s otázkami a odpoveďami.