EXREN

Slovensko a Rakúsko chcú v rámci cezhraničnej spolupráce posilňovať záujem občanov, spotrebiteľov, ale aj najmladšej generácie o energiu, jej rozumné získavanie a využívanie. Priekopnícky projekt s názvom EXREN chce tiež deti inšpirovať a motivovať, aby sa pri výbere štúdia a svojho budúceho povolania rozhodli pre odvetvia spojené s obnoviteľnými zdrojmi energie.

„V súčasnom svete zohráva energia kľúčovú rolu. Vzhľadom na dochádzajúce zásoby fosílnych palív, ale aj nevyhnutnosť šetriť klímu a životné prostredie, človek získava a využíva energiu novými, čistejšími spôsobmi. Rovnako je pre každého z nás čoraz naliehavejšia otázka energetických úspor. Práve na tieto témy chce náš projekt EXREN orientovať pozornosť dospelých i mládeže,“ vysvetľuje Pavel Šimon, zastupujúci riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI), ktorá je jedným z troch kľúčových partnerov v tomto projekte. Hlavným slovenským organizátorom je Energetické centrum Bratislava, na rakúskej strane sa tejto úlohy zhostila spoločnosť Energiepark Bruck/Leitha. Pôsobnosť projektu sa zameriava na územie Bratislavského kraja a na severnú i južnú časť okolia Viedne.

5. 4. 2014 Tábor Energy Busters pomôže deťom objaviť prírodu aj energiuwww.sapi.sk

4. 4. 2014 Tip na leto: Päť dní v divočine plných energie len kúsok od Bratislavy! – www.pluska.sk/regiony/