Projekty

Projekty rozvoja fotovoltiky, na ktorých participujeme.

PV GRID logo n°140x20

Projekt Európskej Komisie, programi Inteligentná energia Európy, ktorý napomáha znižovaniu právno/administratívnych bariér  pre masívny rozvoj fotovoltiky v Európe.

01_Logo_Build_-up_Skills_Slovakia

Projekt Euróskej Komisie, porgram Inteligentná energia Európy. SAPI je členom Národnej kvalifikačnej platformy projektu, zastupujeme obnoviteľné zdroje.

logo_repowermap_maly

Európska mapa na podporu obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti, SAPI bude mediálnym partnerom pri prezentovaní výsledkov projektu za slovenskú stranu. Aj vy máte nainštalovaný fotovoltický zdroj? Pridajte ho na mapu a inšpirujte aj ostatných! SIeť organizácií, inštitúcií a jednotlivých aktérov buduje túto mapu spoločne. Iniciatíva ma za cieľ podporiť ľudí nasledovať príklady využívania obnoviteľných zdrojov energie vo svojom susedstve a podporiť výmenu skúseností na miestnej, ale aj medzinárodnej úrovni.