Pripomienky SAPI k novele vyhlášky ÚRSO č. 221/2013 – koniec príbehu

V tomto článku www.sapi.sk/pripomienky-sapi-k-novele-vyhlasky-urso-c-2212013 sme vás informovali o našich pripomienkach k novele vyhlášky. My sme mali iba dve: výška ceny a zrušenie G-komponetu. Bohužiaľ, ako sme očakávali, pripomienky neboli akceptované (viď: lt.justice.gov.sk).

Ďalším dôsledkom sa venuje aj portál energia.sk s pekným názvom „Analytický podklad od regulátora chýba už aj ministerstvu financií.“.

Za posledných cca. päť rokov sme absolvovali množstvo rozporových konaní. Či už na ÚRSO, alebo aj inde. Vo väčšine prípadov sme mali aj závažné pripomienky a aj tak neboli dosť často akceptované. Dokonca v tomto prípade máme aj oficiálne vyjadrenie ÚRSO, že pri výpočte ceny neberú do úvahy ich vlastnú legislatívu (samotná vyhláška 221/2013 §7). I napriek tomu nebola pripomienka akceptovaná.

Celkom sa mi v hlave vynára, či vôbec takéto pripomienkové konanie má nejaký zmysel. Ale na SAPI sme zaťatý buldog a v tejto činnosti budeme pokračovať a hádam v budúcnosti sa dočkáme zmeny, že tieto hlasy budú akceptované.

One thought on “Pripomienky SAPI k novele vyhlášky ÚRSO č. 221/2013 – koniec príbehu

  1. Opdporúčam SAPI celú históriu štýl práce URSO postupne objektívne predstaviť pánovi prezidentovi a možnože sa časom podarí vyvinúť náležitý spoločenský tlak na vládu/URSO aby sa spravil poriadok a prestala hrať falošná dvojitá hra voči EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *