Priemyselné fórum v Karpaczi s účasťou SAPI

V poradí už 3. Priemyselné fórum v poľskom Karpaczi organizoval Východný inštitút (Foundation Institute for Eastern Studies). Dvojdňové podujatie s medzinárodnou účasťou svojím bohatým programom prierezovo pokrývalo mnohé oblasti poľskej ekonomiky. Slovenská asociácia fotovoltiky a OZE bola pozvaná do panelovej diskusie v rámci sekcie Inovácie. Témou panelu bola budúcnosť solárnej energie a jej výhľady. (Is Future Going to be Sunny? The Solar Energy Market Outlook). Za SAPI sa diskusie zúčastnil člen Výkonného výboru Ján Lacko a spolu s Andres Meesa (solárna asociácia v Estónsku), Natalie Bennett (britská Strana zelených), Piotrom Holubowiczom (Seedia), Michalom Skorupom (Innogy Poland) a Jacekom Rynskim (solárna asociácia v Poľsku) otvorili hneď niekoľko zaujímavých tém.

Zahraniční účastníci panelu na úvod priniesli pohlaď na OZE, s dôrazom na fotovoltiku a podelili sa o skúsenosti z trhov vo svojich domovských krajinách. Nasledovala debata o perspektívach rozvoja fotovoltiky v európskom priestore s prihliadnutím na vízie Európskej únie v tejto oblasti, pričom sa diskusia dotkla aj významu fotovoltiky v energetickom mixe. Nastala všeobecná zhoda, že momentálne je ekonomicky najvhodnejším riešením aplikovať tzv. aukčný systém pre veľké zdroje a podporiť koncept „prosumers.“ Diskutujúci ale zdôraznili, že každá krajina musí mať jasne zadefinovanú víziu energetickej politiky do budúcna s prihliadnutím na ciele inštalovaného výkonu OZE. V tejto súvislosti tiež odznel názor, že v prípade Poľska je vhodnejší prístup nastaviť technologicky špecifické aukcie zvlášť pre vietor a zvlášť pre fotovoltiku, keďže v tomto geografickom priestore fotovoltika nie je voči vetru konkurencieschopná. Okrajovo sa panelisti dotkli aj opodstatnenosti investícií do tzv. veľkých jadrových elektrární a nových tepelných elektrární. A to predovšetkým z ekonomického hľadiska takýchto projektov, no aj z pohľadu stability a bezpečnosti zabezpečenia primárnych zdrojov pre takéto elektrárne.

Panelisti sa zhodli, že fotovoltika má jednoznačne svoje miesto v energetickom mixe európskych krajín. S dostupnosťou nových technológii (storage, blockchain, smartgrid) sa stáva čim ďalej, tým dostupnejšou alternatívou konvenčným zdrojom.

Ján Lacko, člen Výkonného výboru SAPI

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *