Poslanecké podanie na Ústavný súd

Včera 26.6. oznámili opoziční poslanci vedení p. Přidalom, že získali dostatok podpisov na podanie na Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR). Obsahom podania je nesúlad zákona č. 309/2009 Z.z. s Ústavou SR a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Poslanci tiež žiadajú o pozastavenie účinnosti ustanovenia § 4 ods. 3 Zákona o podpore OZE až do rozhodnutia Ústavného súdu pričom žiadajú aby sa ÚS SR neriadil sa poradím, v akom mu bol návrh predložený.

Pre nás laikov posledná veta znamená niečo ako predbežné opatrenie, ktoré sa na súde žiada vtedy, ak hrozí značná škoda. A to v prípade Akcie 1508 hrozí. Mnohí výrobcovia sú už na hrane s možnosťou platiť i len úroky z úverov, hypoték a pôžičiek, ktoré si zobrali na to aby pomohli Slovensku splniť sľub podielu OZE.

Iniciatívu opozičných poslancov parlamentu na tlačovej konferencii zastupovali Alojz Přidal, Jozef Mikuš, Jozef Viskupič a tím líder SaS pre energetiku Karol Galek.

Na vyhrotenosť situácie situácie sa snažia ukázať aj samotní výrobcovia – preto sme spoluorganizovali protesty pred ÚRSO aj Úradom vlády.

Pevne veríme, že sa sudcom na Ústavnom súde argumentácia poslancov bude javiť rovnako urgentná ako 3 500 ohrozeným zamestnancom a skupine 40 poslancov, ktorí podnet dali. Poslancov na ÚS SR zastupuje advokátska kancelária Semančín Poláček.

5 thoughts on “Poslanecké podanie na Ústavný súd

 1. Pingback: “Tak to máme na súde” – podanie Akcie 1508 na Ústavný súd | SAPI.sk

 2. že by to bolo pomyselné svetielko na konci tunela?
  táto správa ma po dlhej dobe zatmenia nad OZE potešila
  myslim že tlak výrobcov začína mať výsledky
  len tak ďalej musíme pokračovať !!!!!!!!!

  veľká vďaka patrí samozrejme predstaviteľom SAPI

  • List je verejne adresovaný:
   Predsedovi vlády, poslancom parlamentu SR ( zákonodarcom ) a prezidentovi SR
   so žiadosťou o radu občanovi fyzickej osobe , ako pokračovať ďalej, aby som mohol uplatniť svoje zákonné právo.
   Som výrobca el. energie inštalovaných 10kWP na streche rodinného domu.
   Patrím medzi tých, ktorí majú viacnásobné splnené povinnosti na URSO aj SSE. Napriek tomu mi bol zaslaný list o odopretí podpory pre výrobcu el. energie z OZ od SSE-d.
   Našťastie vlastním podací lístok ako dôkaz, že vyplnenú tabuľku a oznámenie som doručil aj na SSE-d. Čiastočne problémové je to , že som to poslal spoločne s fakturáciou, avšak našťastie doporučene. Tento jediný list z roka je s výrazne rozdielnou hmotnosťou. Tie len s faktúrami sa hýbu 0,015-0,020 kg. ten s plnením povinnosti má 0,050kg.
   Reakcie a postup vo veci boli nasledovné:
   SSE-D
   – na konci decembra cez vianočné sviatky 2014 dostávam list, že na základe údajov ktoré poskytlo URSO na SSE-d ,strácam nárok na zákonnú podporu na jeden rok. /nič bližšie /. Nakoľko som mal u URSO a aj u SSE-d všetky veci splnené,
   – prvé som oznámil SSE-D, že povinnosti mám splnené a boli zaslané spoločne s faktúrami o čom vlastním ako doklad podací lístok. Reakcia bola taká , že mi poslali list v ktorom, ma osočujú, že som to vykonštruoval. /26.01.2015/
   – ako druhé som spoločne s listom o zjednanie nápravy doručil na SSE-d, na porovnanie scany podacích lístkov aby pochopili , že nie som podvodník za akého ma označili. Miesto ospravedlnenia som dostal odpoveď vo forme dymovnice, že oni plnenie neregistrujú a pokladajú vec za uzatvorenú. /jednoznačne to vidím ako nezákonné mocenské konanie/ priebeh 16.02 -02.03.
   – 09.03.2015. Následne mi vrátili žiadosť o uzatvorenie zmluvy o výkupe a aj zmluvy o doplatku / opäť nezákonne, zákon nariaďuje vykupovať zelenú energiu prednostne, a tiež prevziať zodpovednosť za odchylku.
   – 08.06.2015 využívajú stav mojej núdze a ponúkajú nátlakovou formu výkup elektiny za tzv. trhové ceny, ktoré sami navrhli a nechali si odobriť na úrade.. / vidím to tak , že mi navrhujú, aby som sa nechal okradnúť , a keď to podpíšem tak oni si zúčtujú doplatok za zelenú energiu. /
   URSO
   – 15.02.2015. dopytujem úrad, čo vlastne poslal na SSE-d, keď na URSO mám povinnosti splnené. Súčasne im posielam aj doklad scan podacích lístkov
   – 17.02.2015. URSO oznamuje že preveril všetky skutočnosti a že k zákonom stanovenému termínu nebol prevadzkovateľovi SSE-d doručený doklad o splnení oznamovacej povinnosti 2015. /úrad proste nič nepreverova,l len poslal späť zamietavé stanovisko – o čom svedčí nasledujúci postup. / ( teda ja to vidím tak, že úrad klamal )
   -18.02.2015. URSO obdržalo žiadosť o sprístupnenie informácie akú poskytli na SSE-d. 19.02. tuto žiadosť prvostupňový orgán prehlasuje za zmätočnú. Žiada doplnenie údajov v lehote 7 dní.
   -01.03.2015. Vzhľadom na odpoveď som poslal žiadosť o zjednanie nápravy do rúk predsedu pána Holienčika, v čítane scan lístkov a príloh doručených na SSE-d. / Očakával som , že v zmysle legislatívy bude svojvoľne a protizákonné správanie SSE-D riešene ako správny delikt , čo spadá do práv a povinnosti URSO /
   -10.03.2015. mi bolo doručené upovedomenie o postúpení podania na Slovenskú Obchodnú Inšpekciu. / ako občan dovolávajúci sa svojho zákonného práva to vidím tak, že URSO je v područí SSE-d, lebo si nedovolí riešiť páchanie tejto neprávosti, formou konania vo veci právneho deliktu. Zjednodušene to vidím, ako zbabelé prenesenie zodpovednosti na SOI a hľadanie právnych kľučiek /
   Protimonopolný úrad SR
   -02.02.2015-Podávam podnet na prešetrenie správania sa spoločnosti SSE-D
   – 10.02.2015 vyjadrenie úrad v rámci súťažnej politiky, môže posudzovať len konanie podnikateľov , respektíve štátnych orgánov a orgánov územnej správy, ktoré sa týka porušovania ustanovení vyplývajúcich zo zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Úrad neposudzuje konanie ktoré môže byť v rozpore z inými predpismi – teda s predpismi o podpore obnoviteľných zdrojov. Mojim podnetom sa nebude teda zaoberať ale postúpi ho na URSO / čo sním teda spraví URSO ďalej skúste si domyslieť …? /
   -03.02.2015. na protimonopolný úrad podávam doplnenie podnetu o komunikáciu s SSE-D čim preukazujem skutočnosť , že ma SSE-D postavilo mimo hospodársku súťaž. Bráni mi v uzatvorení zmlúv o výkupe a doplatku.
   -17.02.2015. odpoveď -Úrad nemá kompetencie prešetrovať konanie podnikateľov pokiaľ sa podnikanie týka regulovaných činnosti. / nie je to náhodou potvrdenie nedotknuteľnosti ? ) Úsudok si musí spraviť každý sám /
   GENERÁLNA PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
   -01.02.2015. podnet na porušenie zákonnosti zo strany RDS . priamo doplnené prílohami : Cenové rozhodnutie 0917/2014/E-OZ
   Zmluva 288/2014 ( prílohou bolo predmetné cenové rozhodnutie
   List RDS z 17.12.2014 /doručený 29.12.2014/
   Môj list s návrhmi zmlúv pre rok 2015 odoslané 02.01.2015.
   Odvolanie a žiadosť o zjednanie nápravy na list RSD odoslané 30.12.201
   List od SSE-d ako reakcia na odvolanie prevzatý 02.02.2015.
   List na SSE-d vyzva na stretnutie –vydokumentovanie plnenia ako návrh na zmierčie konanie – podaný 03.02.2015
   -19.02.2015. doplnenie o scan podacích lístkov, scan URSO listiny, kde je zverejnené plnenie voči URSO.
   – 12.04.2015. rozšírenie podnetu o podozrenie zo spáchania trestných činov.
   – 16.04.2015. potvrdenie o prijatí rozšírenia podnetu.
   – 06.05.2015. časť tresný čin poškodzovania cudzích práv, a časť trestný čin nátlaku postupuje GP na KP ŽILINA
   -22.05.2015 OP Žilina postupuje trestné oznámenie na Okresné riaditeľstvo PZ ŽILINA obor kriminálnej polície – zatiaľ bez odozvy

   SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŚPEKCIA

   02.02.2015-Podávam podnet na preskúmanie dodržiavania zákonov v súvislosti s odopretím podpory pre výrobcov elektriny z OZE.
   10.03. 2015 URSO ma informuje , že presúva konanie vo veci na SOI. SOI má teda . mať už v rukách kompletný dôkazový materiál od URSO, ktoré sa zbavilo riešenia právneho deliktu voči SSE-d a presunulo to na SOI .
   16.03.2015-USTREDIE SOI v Bratislave presúva prípad na SOI pre Žilinský kraj Predmeská 71. S požiadaním o predloženie dokladov o plnení mojich legislatívnych poviností voči URSO a SSE-D. / je namieste spýtať sa prečo požadujú znovu to čo im už raz dalo URSO. prečo sa znovu dožadujú aj plnenia voči URS, ktoré im vlastne prípad presunulo ? odpovede by som sa asi nedočkal a tak /
   23.03. 2015 Kompletná zložka s dôkazmi o splnení povinnosti doporučene odoslaná na SOI Žilinský kraj. / do dnešného dňa bez akejkoľvek odpovede /
   14. 06. 2015. Urgencia vo veci konania kontroly .
   REZULTAT OKRÁDANÉHO:
   Keď som sa rozhodol , že štátu pomôžem plniť záväzky voči EU svojou investíciou, vedel som , že sa jedná o dlhodobú návratnosť. Štát ju garantoval v zákone, uzákoneným doplatkom na 15 rokov, a tak som sa rozhodol do toho isť. Nebyť uzákoneného doplatku nestala by ani jedná výrobňa elektriny z OZ . Dokonca by nestály ani tie na jadro a uhlie lebo aj oni mali stanovené doplatky vzhľadom na investície v dobe ktorej sa budovali.
   Nepredpokladal som , že sa to v demokratickej krajine štátu vymkne z rúk zákon ja budem nezákonne okrádaný.
   ( Vidím to ako, kúpiť štátny dlhopis a štát Vám potom povie, strč si ho za klobúk mi ho už negarantujeme, vyplatíme ho iba vyvoleným)
   Keď si pozriete postup zodpovedných rozsvieti sa vám kde žijete. Od demokracie a dodržiavania zákonov to má podľa môjho názoru veľmi ďaleko.
   List je verejne adresovaný predsedovi vlády, poslancom parlamentu SR ( zákonodarcom ) a prezidentovi so žiadosťou o radu občanovi fyzickej osobe , ako pokračovať ďalej, aby som mohol uplatniť svoje zákonné právo. Budem vďačný za každú odbornú radu.
   S úctou
   Ing. Virdzek Miroslav
   Zádubnie 160
   010 03
   ŽILINA

   • Dobrý deň p. Vidrzek,

    obdivujem Vašu vytrvalosť a cit pre spravodlivosť. V závere ste to vystihli. Našu spoločnosť obsadili ľudia, ktorí nemajú žiadne zábrany vo svojom nemorálnom konaní a obávam sa, že „legislatívnou“ cestou nedosiahnete nič. Riešenie nie je jednoduché a nájsť ho bude vyžadovať spoluprácu a jednotný postup poctivých a čestných ľudí, ktorých je v našej krajine, našťastie, ešte väčšina.

    S úctou

    Miroslav Pálka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.