Od 1. 8. 2013 zmena vo vedení SAPI

Od 1. 8. 2013 riaditeľka SAPI, Veronika Galeková – odišla na materskú dovolenku. Jej zástupcom sa stal pán Pavel Šimon, ktorý rovnako stál už pri zrode SAPI, podporuje SAPI od jej vzniku a uplynulý rok pôsobil na pozícii technického poradcu. S fotovoltikou má praktické skúsenosti a taktiež reprezentoval SAPI na mnohých konferenciách.

Veronika Galeková ďakuje všetkým za doterajšiu spoluprácu a podporu, najviac však najbližším spolupracovníkom vrámci SAPI (výkonný výbor) a členom SAPI – za kus výbornej teamovej práce.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *