Semínár 2011

Historicky prvý SAPI fotovoltický seminár sme usporiadali 24. novembra 2011 v Bratislave. Účasť bola vysoká a nižšie nájdete program tohto seminára, vrátane prezentácií.

PROGRAM

9:00 – 9:10 uvítanie, prezentácia SAPI; Veronika Galeková, riaditeľka SAPI

9:10 – 9:30 Predstavenie nového metodického usmernenia pre krajské stavebné úrady a stavebné úrady (obce) o povoľovaní inštalácií fotovoltických elektrární FVE a fotovoltických zariadení FVZ na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti stavby (budovy); Zuzana Kukučová, vedúca oddelenia stavebného poriadku; Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

9:35 – 9:55 Zjednodušenie legalizácie fotovoltických zariadení; Ľudovít Jurčík, poslanec NR SR, podpredseda výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

10:00 – 10:20 Aktuálny postup pri pripájaní strešných FVE v podmienkach SSE-Distribúcia, a.s.; Marián Ondrejkovič, Zdenko Čerňan, Strategický management SSE-Distribúcia, a.s.

10:25 – 10:45 Zmluvné a iné vzťahy pre podporu OZE a KVET; Daniel Zákutný, vedúci odboru Management energetických a meraných dát, Východoslovenská distribučná, a.s.

10:50 – 11:05 Pohľad na solárne panely z hľadiska záruky a reklamácií; Anton Babjak, Technical Support Specialist, REC Solar Germany GmbH

11:05 – 11:35 PRESTÁVKA

11:40 – 13:00 PANELOVÁ DISKUSIA

Hostia: Zuzana Kukučová, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ľudovít Jurčík, NR SR

Marián Ondrejkovič, Zdenko Čerňan, SSE-Distribúcia a.s.

Daniel Zákutný, Východoslovenská distribučná, a.s.

Pavel Starinský, Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Pavol Kukura, Slovenská rada pre zelené budovy

13:00 ZÁVER

Zmena programu vyhradená!

Parkovanie: pri kongresovom centre Technopol (prvá hodina zdarma, každá začatá polhodina 0,50,- €)

Wi-Fi internet v sále

GENERÁLNY PARTNER

REC_highres_rgb

HLAVNÝ PARTNER

CanadianSolar_logo_RGB

PARTNERI SEMINÁRA

elvosolar-logo

LOGO_SOLARTIME

fronius_logo

logo_GMS_medium

MEDIÁLNY PARTNER

snlogo

logo solar news