Semínár 2012

POZOR – REGISTRÁCIA UKONČENÁ

Milí priaznivci fotovoltiky,

SAPI sa aj tento rok rozhodla usporiadať praktický seminár k aktuálnym zmenám v legislatíve a výzvam pre fotovoltiku do nasledovného obdobia. Vlaňajší seminár SAPI mal veľký úspech práve pre praktickosť a aktuálnosť informácií a hlavne možnosť položiť svoje otázky – a pri tomto koncepte chceme zotrvať aj naďalej. Príďte diskutovať a pýtať sa!

Fotovoltika na Slovensku v roku 2013

Dátum: 4. októbra 2012, od 9:00 – 14:00 hod.

Miesto: kongresové centrum hotelu Technopol v Bratislave (Kutlíkova 17, Bratislava 5)

Program:

8:30 – 9:00 registrácia účastníkov

9:00 – 9:05 úvodné slovo (V. Galeková/SAPI)

9:05 – 9:15 predstavenie novely z. 309/2009 platnej od 1. 8. 2012 (P. Šimon/SAPI)

9:15 – 9:30 zmeny zákonov súvisiacich s obnoviteľnými zdrojmi energie a súvisiace predpisy (Július Ruščák, energetické a merané dáta/za VSD)

9:30 – 9:45 aplikácie novely z. 309/2009 v jednotlivých DS (Ján Michalík, vedúci útvaru nákupu elektriny/za SSE-DS)

9:45 – 10:00 aplikácie novely z. 309/2009 v jednotlivých DS (Tomáš Hanus, vedúci úseku sieťových služieb; Miroslav Jalec, vedúci technického rozvoja distribučnej sústavy/za ZSE-DS)

10:00 – 10:40 diskusia 

10:40 – 10:55 Ostrovné a hybridné riešenia (SAPI)

10:55 – 11:10 Monitoring a predpovedanie výroby (Marcel Šúri/Geomodel Solar)

11:10 – 12:00 prestávka s občerstvením

12:00 – 13:30 panelová diskusia o novej podpore pre OZE „Net-metering“ s:

  • Juraj Novák – hlavný štátny radca MHSR
  • Marián Kapec – vedúci úseku regulácie, Západoslovenská energetika, a.s.
  • Daniel Zákutný – vedúci odboru Management energetických a meraných dát, VSD
  • Martin Kretter&Pavel Šimon – SAPI

14:00 Záver


Hlavné témy:

  • Zmeny v legislatíve po 1. 8. 2012 (zákon 309/2009 a iné)
  • Malí výrobcovia elektriny z OZE do 10 kWp – aké sú ich povinnosti?
  • Ostrovné riešenia pre fotovoltiku
  • Monitoring a predpovedanie výroby
  • Predstava vízie novej podpory OZE na Slovensku – Net-metering + panelová diskusia

Od 1. augusta 2012 novelou zákona o OZE č. 309/2009 (a súvisiacich predpisov) sa opätovne zmenili podmienky pre výrobcov elektriny pre inštalovaný výkon do 10 kWp.

Táto novela by mala zjednodušiť život domácnostiam, ktoré sa necítia byť podnikateľmi.

Je to naozaj tak? Čo sa zmenilo? Aké povinnosti má výrobca do 10 kWp? Je možné pokračovať aj pôvodným systémom výkupných cien?

Akým smerom sa má uberať podpora OZE? Čo je to net-metering?

Ako fungujú ostrovné systémy? Je to dostupná alternatíva na odstrihnutie sa od siete aj na Slovensku?

Monitoring elektrární a predpovedanie výroby. Ako je to s „nepredikovateľnosťou“ takýchto zdrojov?
Počet miest na seminári je limitovaný, takže vám odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. Prihlasovanie na mieste nebude možné. Parkovanie je priamo pri kongresovom centre.
Program priebežne zverejňujeme, zmena vyhradená.

Prihlásiť na seminár sa môžte už dnes v on-line prihláške (klikom na link dolu), alebo klasickou prihláškou (na stiahnutie)

Vstupné zahŕňa občerstvenie:

Prvých 40 vstupov: 49,- eur

Vstupné do 1. 10. 2012: 69,- eur

Vstupné po 1. 10. 2012: 140,- eur

Tešíme sa na Vás!

Hlavní partneri
0001_hlavny_partner_envis 0002_hlavny_partner_fire_energy
Partneri
001_partner_fronius 002_partner_k_test 003_partner_geomodel_solar
Mediálni partneri
01_medialny_partner_energia_sk 02_medialny_partner_privatna_energia 03_medialny_partner_solar_technika
04_medialny_partner_solarni_novinky

O čom sa hlavne bude hovoriť?

Zákon 656/2004

1. podnikaním v energetike už nebude výroba elektriny v malom zdroji, avšak za podmienky že výrobca si nebude uplatňovať doplatok a jeho ročná produkcia nepresiahne 1,5 násobok jeho ročnej spotreby a je pripojený do DS. (§4, ods.3) Ako sa to bude kontrolovať? Bude nutné dodať nejaké doklady o spotrebe
domácnosti? Za aké dlhé obdobie? Vykomunikuje si to DS priamo s dodávateľom elektriny? Výrobcovi ostáva za dodanú elektrinu do DS vo forme prebytkov nárok na odplatu v hodnote celej ceny elektriny na straty.

zákon 309/2009

1. malý výrobca, ktorý si nebude uplatňovať doplatok na vyrobenú elektrinu, nebude musieť predkladať DS-ke potvrdenie o pôvode z OZE, oznámiť na URSO uplatnenie si podpory, kedže túto si uplatňovať ani nebude ak nechce byť charakterizovaný ako podnikateľ v energetike a ani nahlasovať predpokladané množstvá výroby. Dochádza v praxi k nejaké zmene tlačív/formulárov, apod?

2. každý výrobca elektriny z OZE do 10 kW, či už si podporu uplatňuje alebo nie, bude fakturovať iba raz ročne a to ako doplatok, tak aj cenu elektriny na straty.(článok III., ods.2, predpis 189/2012) – ako sa to bude riešiť v praxi? Čo s týmto rokom, ktorý je za polovicou?