Námietka proti postupom ZSE, a.s.

SAPI dňa 17.5.2012 oficiálne namietala konanie ZSE a.s., ktoré núti majiteľov fotovoltických zariadení v RODINNÝCH DOMOCH na zmenu tarify z fyzickej osoby na podnikateľa. K podaniu SAPI priložila aj právnu analýzu. Znenie listu spoločnisti ZSE a.s. :

Vážená spoločnosť,
na základe početných sťažností nielen z radov našich členov na zmenu podmienok po zapojení fotovoltickej inštalácie z domácnosti na podnikateľa by sme Vám radi poslali naše stanovisko. Zároveň Vás chceme upozorniť na konanie v rozpore so zákonom a vyžiadať nápravu takéhoto konania.

Nakoľko zo zákona nevyplýva, že každý výrobca elektriny je aj podnikateľom v energetike, tento argument považujeme za nedostatočný. Navyše, v prípade umiestnenia fotovoltického zariadenia na streche, domácnosti väčšinu elektriny priamo samy spotrebovávajú – do siete sa odvádzajú prípadné prebytky. Takéto konanie nenapĺňa pojmové znaky podnikania.

S pozdravom
Mgr. Veronika Galeková
riaditeľka SAPI

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *