Malé zdroje – posun v realizácii + zmena termínu školenia

V januári sme ohlásili na termín 11. až 13. 2. 2015 ďalšie školenie inštalatérov OZE. Ako sme už prihlásených oslovili, tak z viacerých dôvodov (AquaTherm, školské prázdniny, … Akcia 1508) sme presunuli termín školenia o presne 4 týždne na 11. až 13. 3. 2015. Miesto zostáva rovnaké – priestory spoločnosti Thermo|Solar Žiar. Súčasne to otvára možnosť sa ešte na toto školenie prihlásiť – tu je formulár.

Čo je však dôležitejšie, tak sa zrejme podarilo štátu nájsť reálnu možnosť ako inštalácie umožniť bez verejného obstarávania. V stredu večer parlament, cez iný zákon, zrušil podmienku na verejné obstarávanie na malé zdroje do 10 kW a malé zdroje tepla pre bývanie.

Podarilo sa to cez úpravu zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, ktorý v Článku II. mení aj Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov. A to konkrétne týmto textom:

„V §1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, ktorých výsledkom je dodávka a inštalácia malého zariadenia na výrobu elektriny alebo tepla z obnoviteľných zdrojov energie pre rodinné a bytové domy na účel bývania; v prípade výroby elektriny je malým zariadením zariadenie s výkonom do 10 kW6ag), v prípade výroby tepla je malým zariadením zariadenie pokrývajúce potrebu energie pre budovu užívanú fyzickou osobou alebo fyzickými osobami na bývanie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6ag znie:

6ag) § 2 písm. b) bod 28 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Pokiaľ tento zákon podpíše prezident, tak sa od 1. apríla 2015 stane platným. Zásadný dôsledok, je že SIEA bude mať otvorené dvere na dokončenie rámcových pravidiel a teda okolo leta by sme sa mohli dočkať začatia čerpania podpory EU.

Malé upozornenie: zmena vo verejnom obstarávaní neruší povinnosť inštalovať malý zdroj inštalatérom s osvedčením MH SR. Teda školenie viď vyššie je stále potrebné a osožné.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.