Listy od VSD, SSE-D a ZSDis – vraj strata podpory

Týmto článkom by som vás všetkých, postihnutých listami od prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav (PRDS) – VSD, SSE-D a ZSDis, na jednej strane upokojil a na druhej strane vyzval k akcii.

Najskôr to malé upokojenia: jednotlivé PRDS tieto listy zasielajú aj výrobcom, ktorí sú si istí (dokázateľne), že si svoje povinnosti splnili. Niektorí napr. na podateľni, iní doporučeným listom.

Ďalšou časťou tohto upokojenie je malá poznámka ako napr. SSE-D a.s. vlastne ani nepozná zákon, ktorého dodržiavanie vraj vyžadujú.

V liste je napr veta o prevzatí odchýlky:

list SSE-D 1

 

Ale pokiaľ by zákon poznali, tak v ňom je napísané:

Do 31. 12. 2014: (3) Právo podľa odseku 1 písm. b) nemá výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nesplní povinnosť podľa odseku 2 písm. a) a b).

Po 1. 1. 2014: (3) Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nesplní povinnosti podľa odseku 2, si nemôže na elektrinu vyrobenú v danom zariadení na výrobu elektriny uplatniť právo podľa odseku 1 písm. b) a c) na nasledujúci kalendárny rok.

Avšak zodpovednosť za odchýlku je právo podľa § 3 ods. 1. písm. d). Tým pádom i keby si povinnosti nesplnil, tak zákonné právo na prevzatie odchýlky nestráca.

Pri pokračovaní v podrobnom čítaní je potreba si uvedomiť, že pravdepodobne dochádza aj k prekročeniu právomocí ÚRSO:

list SSE-D 2

Ak správne chápem normálny právny poriadok, tak je to presne naopak – PRDS by mala informovať ÚRSO o nesplnení povinnosti voči nim (PRDS). A na základe takéhoto oznámenia by mal úrad začať správne konanie o porušení zákona, ktoré by mohlo skončiť odobratím podpory. Avšak čo je podstatné – pri správnom konaní sa máte možnosť obhajovať, dokazovať a nie byť bez „súdu“ potrestaní.

V energetike je správnym orgánom úrad, nie distribučka.

Výzva na akciu: ako vidíte vyššie vec riadne smrdí a preto ktokoľvek ste postihnutý, napíšte nám mailom (na info@sapi.sk) vaše údaje – aký výrobca (postihnuté sú nie len fotovoltiky), kde (ktorá RDS). kontakt. Aby sme vás vedeli priamo informovať o akciách, nie len cez článok na webe.

 

Dodatok: s právnikmi z AK SEMANČÍN & POLÁČEK pripravujeme jednotný postup. O ňom budeme ďalej informovať.

3 thoughts on “Listy od VSD, SSE-D a ZSDis – vraj strata podpory

  1. Ja som okamžite reagoval odvolaním, Znenie listov zasielam na sapi. Poslal som dva. Prvý na SSE-D teda na iniciatora a druhý na URSO. Ak sa niečo z toho hodí pre právne účely prosím použiť. Prípadne ako pomôcka pre ostatných poškodených.

    Zaváňa to šikanou s cieľom monopolizácie výroby elektriny. Jednoducho keď trebalo plniť euro záväzky vtedy nás uistili že nám naše investície vrátia formou doplatku. Našimi peniazmi sme teda podržali štát. Ako to tak vyzerá ten teraz hľadá cestičky, ako nás o tie do štátu investované peniaze natrvalo okradnúť.
    Som presvedčený , že je to zrelé na podanie na europský súdny dvor.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *