Kauzu G-komponentu ukončil definitívne až Okresný súd v Žiline

TLAČOVÁ SPRÁVA

  1. jún 2017

 

V piatok, 2. júna 2017 padlo prvé rozhodnutie v jednej z najväčších káuz v slovenskej elektroenergetike, ktorá sa ťahala už od roku 2014. Okresný súd v Žiline rozhodol, že distribučná spoločnosť je povinná vrátiť výrobcovi elektriny zo slnečnej energie platby za prístup do distribučnej sústavy, ktoré od neho niekoľko rokov protiprávne vyberala.

Ústavný súd rozhodol o protiústavnosti G-komponentu na verejnom zasadnutí približne pred rokom, dňa 22.6.2016 v jednom z najväčších elektroenergetických sporov na Slovensku. Distribučné spoločnosti však naďalej tento protiústavný poplatok výrobcom, s ktorými nemajú uzatvorenú zmluvu o prístupe, fakturujú a to aj po tom, ako doručením písomného rozhodnutia dňa 28.9.2016 stratili akýkoľvek argument pre takéto konanie. Problém uzavrel až dnes, 2. júna 2017, po takmer roku od rozsudku Ústavného súdu, Okresný súd v Žiline. Ten rozhodol, že SSE-D je povinná vrátiť výrobcovi elektriny zo slnečnej energie platby za prístup do distribučnej sústavy, ktoré od neho niekoľko rokov protiprávne vyberala.

Viaceré zainteresované organizácie na čele so Slovenskou asociáciou fotvoltiky a OZE výrobcov elektriny nabádali, aby sa domáhali spätného vrátenia už uhradeného protiústavného poplatku v súdnych sporoch. Distribučné spoločnosti, ktoré naďalej tento poplatok výrobcom fakturovali, sa aj týmto svojím konaním dostali do rozporu s rozhodnutím Ústavného súdu, čoho dôsledkom boli ďalšie žaloby. Dnes súd vyhovel prvej z mnohých žalôb a stanovil pomyselný precedens aj pre ďalšie spory v tejto kauze. „Distribučná spoločnosť musí výrobcovi elektriny vrátiť už uhradené platby, ktoré od neho protiprávne požadovala niekoľko rokov. Voči rozhodnutiu sa distribučná spoločnosť môže odvolať na krajský súd. Jasné, presvedčivé a odborné odôvodnenie rozhodnutia však dáva silnú nádej, že Krajský súd v Žiline nebude mať dôvod korigovať závery okresného súdu,“ povedal v oficiálnom stanovisku advokát Pavol Poláček, ktorý navrhovateľa na súde zastupoval.

Rozhodnutie Okresného súdu víta aj SAPI, ktoré sa v ústavnom spore týkajúcom sa G-komponentu výraznou mierou angažovalo a svojou húževnatou a odbornou prácou prispelo k jeho spravodlivému ukončeniu. „Dnešné rozhodnutie Okresného súdu v Žiline je jasný dôkaz, ako dôležité je spájať sa a organizovať. Keď sa spojí dostatočné množstvo malých výrobcov, vedia byť rovnocenným partnerom aj hráčom s dominantným postavením,“ konštatuje Veronika Galeková, riaditeľka SAPI. „Okresný súd dnes potvrdil, že žijeme v právnom štáte, v ktorom platia rovnaké povinnosti aj práva tak pre malých, ako aj pre veľkých hráčov,“ dodáva Veronika Galeková.

 Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, juraj.vedej@agenturaprestiz.sk

 

7.6.2017 doplnenie:
Vyzývame výrobcov, ktorí nemajú zmluvu o prístupe a doteraz nepodali žalobu na súd na vrátenie poplatkov za prístup do DS (G-komponent), aby tak čo najskôr urobili.
Ak potrebujete s niečím pomôcť, obráťte sa na nás.

One thought on “Kauzu G-komponentu ukončil definitívne až Okresný súd v Žiline

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *