Stred

Inštalatéri:

 

EasySun, s.r.o.
contact person: Ján Zmrhala


 

ID-design s.r.o.

contact person: Ivan Dieška


 

EMU elektrosystems, s.r.o.

contact person: Zuzana Letková


 

 

HAKO, a.s.

contact person: Pavel Doležal


 

SMS – Servis Montáž Solár s.r.o.

contact person: Peter Budai


 

SR Solar s.r.o.
contact person: Stanislav Mataj


QEM s.r.o.

contact person: Martin Flodr

Ostatné:

 

RISO-R s.r.o.

concat person: Nadežda Demeterová


 

GSM Partner s.r.o.

contact person: Ivan Chvostek


 

Ján Chovanec
contact person: Ján Chovanec


 

Wenerga s.r.o.
contact person: Peter Mikula


HTEnergy s.r.o.

contact person: Mgr. Eva Selešová, 17 173 580, info@htenergy.sk

Štatutár: Ing. Maroš Hudoba, 048/2297 701, info@htenegry.sk

Poradensko-konzultačná činnosť – spracúvame údaje pre MDS, FVE, MVE, BPS a KVET

HTEnergy patrí do skupiny HTMAS group, ktorá okrem iných činností distribuuje a dodáva energiu od roku 2008. Spoločnosť sa venuje vývoju softvérových aplikácií a poradensko-konzultačnej činnosti v oblasti energetiky. Zabezpečujeme prepojenie zberu údajov z meradiel, ich automatizované spracovanie a zasielanie do OKTE, SEPS a RDS a tiež sprístupnenie koncovým odberateľom. Vieme zabezpečiť založenie a prevádzkovanie MDS.