Členský poplatok

Členský poplatok

Členské je závislé od obratu firmy:

celoročný obrat členské
0 – 200.000,- € 200,- €
200.000 – 1.000.000,- € 600,- €
viac ako 1.000.000,-€ 800,- €
neziskové organizácie 100,- €

Vzhľadom na rastúci podiel fotovoltických elektrární aj na menších objektoch, či rodinných domoch a taktiež na záujem občanov o informácie a členstvo v našom združení sme s a rozhodli upraviť stanovy tak, aby sme mohli prijať medzi nás aj širšiu verejnosť.

Členské “Podporovateľ SAPI”

SZČO – inštalatéri – 70 eur bez DPH (ročne)

Ponuka partnerstva