Členský poplatok

Členský poplatok

Členské je závislé od obratu firmy:

celoročný obrat členské
0 – 200.000,- € 200,- €
200.000 – 1.000.000,- € 600,- €
viac ako 1.000.000,-€ 800,- €
neziskové organizácie 100,- €