Ponuka knihy nemeckej solárnej asociácie

Nemecká asociácia solárneho priemyslu spracovala knihu PV Investor Guide “New business models for photovoltaics in international markets” (Sprievodca investora vo FV:  „Nové obchodné modely pre fotovoltiku na medzinárodných trhoch“), ktorá je plná zaujímavých postrehov o FV priemysle. Súčasne je veľmi dobrým nástrojom, pre tých čo chcú riešiť expanziu na iné trhy. Rôzne realizačné koncepty sú znázornené…

Reportáže zo seminára od nášich mediálnych partnerov

Seminár, ktorý sme zorganizovali 21. 10. sa pozitívne odrazil aj v reportážach našich mediálnych partnerov. Tu si urobíme súhrn tých o ktorých sme sa dozvedeli. Ak narazíte na iné dajte cez komentár dole vedieť. Energie-portal.sk: Fotovoltika v roku 2015: problémom ostáva G-komponent aj stop stav – zahrnuje aj veľa fotografií z odujatia. Energie-portal.sk: Kvetoslava Šoltésová: Veľké dotácie…

ENERGO SUMMIT 2014

ENERGO SUMMIT 2014 Dovolujeme si Vás pozvat na vrcholnou událost energetického průmyslu tohoto roku ENERGO SUMMIT 2014, který se uskuteční dne 18. listopadu 2014 na výstavišti PVA EXPO PRAHA – Letňany. ENERGO SUMMIT 2014, doprovodná akce veletrhu FOR ENERGO 2014 (18. – 20. 11. 2014),představí nejnovější inovace, zajímavá témata a aktuální otázky energetického průmyslu. Organizátor…

Tlačová beseda SAPI – pozvánka

Kde je G-bod slovenskej energetiky Tlačová beseda Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu Bratislava, SSN, utorok 15. 10. o 9,30 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví sa chystá zaviesť tzv. G-komponent, teda poplatok pre výrobcov energie za prístup do distribučnej siete. Tento krok: znevýhodňuje slovenských výrobcov pred zahraničnými, diskriminuje malých výrobcov pred veľkými, v konečnom dôsledku bude mať…

Úspech nášho člena – OKTE a automatizované zadávanie údajov

Zriadením OKTE (organizátor krátkodobého trhu s elektrinou) vznikla výrobcom elektriny a prevádzkovateľom miestnych distribučných sústav povinnosť nahlasovania požadovaných údajov. Vzhľadom na rozsah povinných poskytovateľov si OKTE zvolilo systém ISOM, ktorý umožňuje zabezpečený prístup v rôznych úrovniach pre rôzne úrovne poskytovateľov. Rozdelenie je podľa výkonu elektrárne a typu zdroja a umožňuje ako individuálny prístup, tak aj automatizované zadávanie. Poskytovatelia majú podľa úrovne výkonu…

Novela vyhlášky ÚRSO o OKTE

Vážení členovia, tých čo sa to týka, alebo sa o to zaujímajú: ÚRSO nám dáva šancu na zmenu vzťahu s OKTE svojou novelou vyhlášky č. 24/2013 o OKTE. Návrh je tu: „Novela na Portáli právných predpisov“ Medzirezortné pripomienkové konanie končí 16. 10. 2013 preto vás všetkých poprosím o váš pohľad na túto novelu a čokoľvek vás…

Medializácia a skutočnosť porušovania zákonov vo fotovoltike

ÚRSO v roku 2011 vykonalo kontrolu vyšše 400 FVE, v roku 2012 kontorly zopakovalo, avšak vtedy nielen u vybraných subjektov. Tentokrát u všetkých vtedy funkčných FVE – vyšše 1 200 subjektov. Po dokončení týchto dvoch sérií kontrol od ÚRSO nebola podaná žiadna súhrná správa ako to vlastne dopadlo. Len po kontrole 1 200 FVE od…

Medializácia a skutočnosť porušovania zákonov vo fotovoltike

ÚRSO v roku 2011 vykonalo kontrolu vyšše 400 FVE, v roku 2012 kontorly zopakovalo, avšak vtedy nielen u vybraných subjektov. Tentokrát u všetkých vtedy funkčných FVE – vyšše 1 200 subjektov. Po dokončení týchto dvoch sérií kontrol od ÚRSO nebola podaná žiadna súhrná správa ako to vlastne dopadlo. Len po kontrole 1 200 FVE od…

Nový výbor asociácie

Dovoľte mi aby som aj takto oznámil nových členov výboru asociácie. V tajnej voľbe na našom valnom zhromaždení boli zvolení títo členovia výboru: Roman Grolmus Ján Karaba Martin Kretter Ján Lacko Juraj Ulehla Zvoleným členom výboru by som aj týmto chcel popriať veľa úspechov v práci asociácie a výboru. Súčasne by som chcel poďakovať bývalým…