Slovak homeowners want more solar and storage

In the first 2018 round for solar rebates, funds were allocated in just nine minutes. More than two thirds of the selected projects included a storage solution. Although the Slovak solar market has been growing at a very slow pace over the past four years, the interest of homeowners for solar energy solutions remains strong,…

Novoročná anketa energetikov

Portál Energie pre vás už tradične pripravil novoročnú anketu, kde sa pýtal významných hráčov v energetike na ich očakávania, želania a výzvy pre rok 2018. Na otázky odpovedali minister hospodárstva, predseda ÚRSO, či vrcholoví funkcionári významných podnikov. Rok 2017 a vízie na 2018 hodnotila aj riaditeľka SAPI Veronika Galeková. Zaspomínala na kauzy G-komponent a 1508, v ktorých padali rozhodnutia na…

Obnoviteľné zdroje budú na Slovensku podporované prostredníctvom aukcie

Nový systém podpory bude podľa ministra hospodárstva Petra Žigu postavený tak, aby bol nákladovo efektívnejší bez akýchkoľvek dopadov na koncové ceny elektriny, alebo minimálnych dopadov. Systém podpory obnoviteľných zdrojov energií (OZE) na Slovensku by sa mal výraznejšie zmeniť. Ministerstvo hospodárstva SR (MH) už pripravuje novelu zákona, ktorou chce čo najviac odbremeniť spotrebiteľov energií od podpory…

Cieľ 2020 v obnoviteľných energiách: Slovensku chýba jedno percento

Podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na spotrebe energie v EÚ stále rastie – 11 členských štátov už dosiahlo svoje ciele na rok 2020. Informovala o tom Zuzana Harvanová zo Zastúpenia Európskej komisie (EK) v SR. EÚ v roku 2015: 16,7 % V roku 2015 dosiahol podiel energie získanej z OZE 16,7 % na hrubej konečnej…

Elektrinu z Novák netreba, priznal slovenský zástupca na medzinárodnom fóre

Článok je súčasťou série o energetických inováciách v súvislosti so Stredoeurópskou energetickou konferenciou – SET Plan 2017, ktorá sa konala v novembri a v decembri v Bratislave. Európska komisia spustila 11. decembra Platformu pre uhoľné regióny v transformácii. Niekoľko dní pred týmto oznámením sa téme venovali experti v Bratislave. Na Stredoeurópskej energetickej konferencii – SET Plan 2017 si…

Na Slovensku svitá nádej pre decentralizáciu energetiky

Slovenská asociácia fotovoltiky a OZE si bude zrejme zanedlho môcť pripísať na svoje konto ďalší obrovský úspech. Minister Žiga totiž uviedol, že ministerstvo „v procese prípravy zvažuje zavedenie inštitútu lokálneho zdroja.“ Zariadenie je podľa ministra „vhodné najmä pre podnikateľské subjekty a je predpoklad, že tento inštitút osloví najmä záujemcov o fotovoltiku.“ Vyjadrenie ministra predstavuje nádhernú bodku za štvorročnou snahou…

Podujatia s účasťou SAPI- Industry Forum v poľskom Karpaczi

SAPI sa už pravidelne aktívne zúčastňuje odborných podujatí, kde naši kolegovia prednášajú a vystupujú v panelových diskusiách. Zaháľať nebudeme ani v decembri, pričom tentoraz bude člen Výkonného výboru Ján Lacko účastníkom panelovej diskusie o budúcnosti slnečnej energie na Industry Forum v poľskom Karpaczi.  Spolu s ním budú na tému diskutovať aj Natalie Bennett, bývalá predsedníčka Strany zelených Anglicka a Walesu, či…

Pozvánka na druhý z cyklu seminárov „Smart región východné Slovensko“

MOBILITA A ELEKTROMOBILITA V poradí druhý z cyklu seminárov, na tému Smart región východné Slovensko (SRVS), ktorý organizuje Východoslovenská investičná agentúra (VIA) v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom (KSK) a Prešovským samosprávnym krajom (PSK), bude zameraný na informácie o moderných spôsoboch mobility a elektromobility v mestách a regióne, využívanie najnovších technológií v štruktúre dopravy v…