ÚRSO prichádza s návrhom novely cenovej vyhlášky

Návrh novely cenovej vyhlášky ÚRSO avizuje drahšiu elektrinu tak pre podniky, ako aj domácnosti. Zmeny sa ale majú dotknúť aj priamo výrobcov z OZE, či VÚ KVET a to konkrétne v krátení doplatku. Ak si chcete uplatniť cenu určenú úradom, súčet ceny elektriny (za ktorú ju ako výrobca predáte) a doplatku nesmie byť vyšší ako cena, ktorú ÚRSO…

Pripomienky k novele vyhlášky ÚRSO

Ako sme už avizovali, tak ÚRSO sa pokúša novelizovať svoju cenovú vyhlášku – tento rok už druhýkrát. Zaslanie pripomienok sme realizovali až posledný deň na priemerkovanie a tu sú naše pripomienky: Najskôr laicky: Požadujeme zrušiť túto novelu Ak zrušenie nebude akceptované požadujeme zrušenie 3 zo 4 bodov úpravy. Nad rámec novely – zrušenie ustanovení o…

ÚRSO opätovne prekračuje svoje právomoci

Z viacerých strán nám prišlo upozornenie na nový návrh novely vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike (návrh tu). Úrad touto novelou „vylepšuje“ vyhlášku, ktorej posledná úprava je platná od 1. 7. 2015. Návrh zverejnili 31. 7. 2015 – to v čase predchádzajúceho novelizovania nevedeli riešiť? Čo je však podstatnejšie obsah novely ide podľa mňa za…

Pripomienkové konanie k vyhláške úradu

Dnes sme „uzatvárali“ etapu novely vyhlášky ÚRSO o cenovej regulácii v elektroenergetike – absolvovali sme rozporové konanie k tejto novele. A výsledok sa dá uviesť textom z mnohých vtipov: „mám pre vás jednu dobrú a jednu zlú správu…„. Začnem od tej zlej správy: úrad nebol ochotný pristúpiť na akceptovanie našej pripomienky na zrušenie G-komponentu. Takže…