Fotovoltici: Novela o obnoviteľných zdrojoch je o podpore distribučiek

Distribučky v júli opäť otvorili kauzu G-komponentu a naďalej spochybňujú rozhodnutie Ústavného súdu SR. V médiách sa objavili dva články na túto tému, plné poloprávd a zavádzajúcich informácií. SAPI reagovalo na tieto tvrdenia tlačovou správou, ktorú podporila aj stretnutím s odbornými novinármi, na ktorom prebehla otvorená diskusia, ktorej sa okrem člena výkonného výboru Jána Karabu zúčastnil aj Róbert Zelenay zo Slovenských…

Najlepšie príklady aukcií na nové zdroje

Na rozporovom konaní s MHSR kvôli novele zákona č. 309/2009 sme diskutovali aj o aukciách, ktoré by už mali byť novým spôsobom budovania zdrojov. Hľadali sme čokoľvek relevantné k tejto téme a aj zo skúseností našich členov sme našli niekoľko materiálov, ktoré sa tejto téme venujú podrobne. A môžu byť aj pre naše aukcie smerodajné.…

NENÁPADNÁ REVOLÚCIA V ENERGETIKE V čom je hrozba pozmeňovacieho návrhu k novele zákona o energetike?

Poslanec SMERu-SD, Martin Nemky, ktorý sa podľa dostupných zdrojov nikdy nezaoberal energetikou, vo štvrtok, 10. mája 2018, na poslednú chvíľu predložil pozmeňujúci návrh k novele zákona o energetike, vyhovujúci zrejme jedine veľkým distribučným spoločnostiam, ktoré podľa Ústavného súdu a rozhodnutí Okresných súdov už piaty rok vyberajú nezákonný poplatok. Cieľom pozmeňovacieho návrhu je donútiť výrobcov elektriny platiť distribučným spoločnostiam…