Akcia 1508 – Formuláre oznámení o uplatnení podpory

Nakoľko sa blíži čas opätovného podania oznámení na ÚRSO a regionálne distribučky (RDS) tak vám dávame pokope odkazy na ich formuláre o oznámení požadovaných údajov. Na ÚRSO by ste mali mať už všetci dávno podané (ak ste si splnili povinnosť do 30. 5).

Upozorňujem, že pre RDS je dátum 15. 8. termínom doručenia RDS – nie iba odovzdania na prepravu. Znamená to, že ak to chcete riešiť poštou – je to potreba aspoň 3 – 4 dni predom. (Každému sa však čudujem ak to chce riešiť iba poštou.)

Dôrazne však odporúčame osobné doručenie na podateľňu – a tu striktne vyžadovať aby ste na potvrdení o odovzdaní mali všetky nevyhnutné náležitosti. Teda nie len razítko podateľne, ale aj dátum doručenia a podpis preberajúcej osoby. Lebo sú prípady kedy potom zástupca RDS povedal, že bez podpisu je to len „účelovo“ spravená pečiatka (teda vraj falošná).

Opätovne vyzývam na odovzdanie na podateľňu dňa 5. 8. o 10:00 – Odovzdanie oznámení.

 

Tlačivá nájdete tu:

SSE-D

http://www.sse-d.sk/portal/page/portal/SSE_Distribucia/Spravy/Oznam_obnovitelne_zdroje_energie

http://www.sse.sk/web_zmluvy/web_ozn_upl_podpor.web_oup alebo pdf verzia spracovaná z ich webového formulára: Oznámenie o uplatnení podpory SSE-D

V prípade SSE-D a ich formulára: po vytlačení si skontrolujte na spodku, či máte zaškrtnuté políčka o uplatnení podpory. Množstvo výrobcov nám písalo a volalo, že po vytlačení to zaškrtnutie tam nebolo (napr. na polovine vytlačených formulárov). A po odovzdaní takéhoto formulára sa už nedohádate, že na vine je webový formulár (vy to podpisujete).

VSD

http://www.vsds.sk/edso/domov/vyrobcovia-elektriny/

02_Oznamenie_o_uplatneni_podpory_A alebo Formulár priamo na stránke VSD

ZSDis

http://www.zsdis.sk/sk/Vyrobcovia-elektriny/Uplatnenie-zakonnej-podpory

ZSD_Oznamenie o uplatneni podpory_010315_AFR alebo formulár priamo na stránke ZSDis

3 thoughts on “Akcia 1508 – Formuláre oznámení o uplatnení podpory

 1. Dobrý deň,
  viete mi poradiť čo sa má od 01.07.2015 posielať na SSE.D a.s. – aké hlásenia a v akej forme? Ďakujem

 2. Teraz som to uvidel na web ursa:

  http://www.urso.gov.sk/?q=Tla%C4%8Div%C3%A1%20a%20formul%C3%A1re/Elektroenergetika#TlEl02

  Žiadosti pre vydanie a uznanie záruky pôvodu elektriny z OZE a VUKV
  Žiadosti zasielajte na adresu:
  ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
  Odbor regulácie kvality a analýz
  Ul. Pavla Mudroňa 45,
  036 01 Martin
  V prípade otázok kontaktujte Odbor regulácie kvality a analýz, Miroslava Uličná, tel. č. 043/4011715.
  • Žiadosť o registráciu v elektronickej databáze pre vydanie záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (RTF)
  • Žiadosť o uznanie záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydanej v inom členskom štáte (RTF)
  [07.02.2014]
  • Žiadosť o uznanie záruky pôvodu elektriny vyrobenej VUKV vydanej v inom členskom štáte (RTF)
  [30.07.2015]
  ________________________________________
  • Percentuálne posúdenia podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla (RTF)
  za predchádzajúci kalendárny rok 2013 podľa § 3 ods. 11 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 372/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou.
  [05.02.2014]
  ________________________________________
  • Vzorové obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby dodávky elektriny pre domácnosti [RTF]
  • Vzorové obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky [RTF]
  [14.10.2013]
  ________________________________________

  Usmernenie k elektronickému podávaniu cenových návrhov výrobcov elektriny z OZE a KVET
  Cenové podania od výrobcov elektriny z OZE a VUKVET
  zasielajte na e-mailovú adresu podaniaozekvet@urso.gov.sk.

  Do predmetu správy uveďte obchodné meno výrobcu elektriny.
  Originál cenového návrhu je potrebné zaslať aj v papierovej podobe poštou na adresu úradu.
  [15.08.2013]
  • Cenový návrh výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie na roky 2012 resp. 2013 (RTF)
  • Cenový návrh výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie na roky 2014 až… (RTF)
  [29.07.2013]
  • Cenový návrh výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie na roky 2015 až… (RTF)
  [15.08.2014]
  • Cenový návrh výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou na rok 2012 resp. 2013 (RTF)
  • Cenový návrh výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou na rok 2014-2016 (RTF)
  [29.07.2013]
  • Cenový návrh výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou na rok 2015-2016 (RTF)
  [20.08.2013]
  • Cenový návrh výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou na rok 2014 – s nárokom na palivový príplatok (RTF)
  Výrobcovia elektriny, ktorí predkladajú návrh ceny výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou na rok 2014 podľa § 7 ods. 18 vyhlášky úradu č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike (ďalej len „vyhláška č. 221/2013 Z. .z“) s nárokom na príplatok podľa § 8 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 221/2013 Z. z. predkladajú návrh ceny na obdobie roku t.
  [16.08.2013]
  ________________________________________
  • Žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (RTF)
  [22.07.2013]
  • Žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou (RTF)
  [02.01.2013]
  • Žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pri spaľovaní alebo spoluspaľovaní biomasy, biokvapaliny a biometánu za predchádzajúci kalendárny rok (RTF)
  [02.01.2013]
  ________________________________________
  Vzorové zápisnica z valného zhromaždenia (prevzaté tarify za distribúciu elektriny do návrhu ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok 2013, vlastný návrh ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok 2013) pre jedného akcionára (resp. jedného spoločníka), ak ju regulovaný subjekt nevyhotovuje v inej forme. Pre viacosobové spoločnosti sa zápisnica z valného zhromaždenia vyhotoví podľa Obchodného zákonníka.
  • Vzor zápisnice z valného zhromaždenia miestnej distribučnej sústavy (s.r.o.) vlastný návrh ceny viac taríf v návrhu (rtf)
  • Vzor zápisnice z valného zhromaždenia miestnej distribučnej sústavy (s.r.o.) vlastný návrh ceny jedna tarifa v návrhu ceny (rtf)
  • Vzor zápisnice z valného zhromaždenia miestnej distribučnej sústavy (a.s.) vlastný návrh ceny viac taríf v návrhu ceny (rtf)
  • Vzor zápisnice z valného zhromaždenia miestnej distribučnej sústavy (a.s.) vlastný návrh ceny jedna tarifa v návrhu ceny (rtf)
  • Vzor zápisnice z valného zhromaždenia miestnej distribučnej sústavy (a.s.) prevzatý návrh ceny (rtf)
  • Vzor zápisnice z valného zhromaždenia miestnej distribučnej sústavy (s.r.o.) prevzatý návrh ceny (rtf)
  12.09.2012
  ________________________________________
  Vzorová zápisnica z valného zhromaždenia (OZE, KVET) pre jedného akcionára (resp. jedného spoločníka), ak ju regulovaný subjekt nevyhotovuje v inej forme. Pre viacosobové spoločnosti sa zápisnica z valného zhromaždenia vyhotoví podľa Obchodného zákonníka.
  • Forma spoločnosti – s.r.o. (rtf)
  • Forma spoločnosti – a.s. (rtf)
  10.08.2012
  ________________________________________
  • Prílohy výnosu úradu č. 2/2008 (vrátane výnosu č. 2/2010) s tabuľkami, na ktorých regulovaný subjekt predkladá návrh ceny elektriny na rok 2011 (01/2011). (rtf)

 3. Pingback: SAPI: Akcia 1508 – Formuláre oznámení o uplatnení podpory | EnergiaWeb

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *